Sociale media

  • NL
Open the menu

Einde noodhulp aan herders


Artsen Zonder Grenzen (AZG) heeft haar kortstondige hulpproject in het westen van Mongolië afgesloten. Een harde winter had het gebied getroffen, met ingrijpende gevolgen voor de bevolking.

De extreem koude en droge winter, de zogenoemde "dzud", trof het Aziatische land voor de tweede opeenvolgende keer. Net als vorig jaar verloor ook nu weer een groot deel van de bevolking haar veestapel, met een dramatisch voedseltekort als gevolg.
Behalve ondervoeding, ontdekte AZG ook op hart- en vaatziekten, diarree en luchtweginfecties. Naast het distribueren van voedsel aan getroffen arme families, voorzag het AZG-team de gezondheidswerkers van nieuwe paarden, verreweg het belangrijkste transportmiddel in het woeste gebied. Er zijn ook medicijnen en medische materialen uitgedeeld aan de bestaande gezondheidsstructuren.
Desondanks blijft er reden tot zorgen: als de zomer droog blijft, zal de uitgedunde veestapel nauwelijks de kans krijgen zich te herstellen en gaat de bevolking opnieuw een moeilijke tijd tegemoet.
AZG is actief in Mongolië sinds maart 1999.