Sociale media

  • NL
Open the menu

Einde e-mailactie AZG: patentenpool aidsmedicijnen gaat van start


De patentenpool voor aidsmedicijnen gaat van start. Dit is goed nieuws voor miljoenen aidspatiënten wereldwijd, want zo wordt het mogelijk nieuwe, betere en goedkopere aidsmedicijnen te ontwikkelen die ook betaalbaar zijn voor aidspatiënten in arme landen.

De patentenpool, een initiatief van internationale geneesmiddelenagentschap UNITAID, heeft alleen een kans op slagen als de medicijnfabrikanten meedoen. Daarom vroeg Artsen zonder Grenzen the publiek een e-mail te sturen naar negen van de grootste medicijnfabrikanten, om hen over te halen mee te werken aan de patentenpool.
Vanuit alle hoeken van de wereld werden in totaal 295.614 e-mails verstuurd. Mede dankzij de e-mailactie van Artsen Zonder Grenzen zijn bijna alle aangeschreven fabrikanten in gesprek gegaan met UNITAID. UNITAID heeft bekendgemaakt formeel te starten met de financiering en opzet van de patentenpool.

De tijd dring voor miljoenen aidspatiënten

"Doordat geneesmiddelenfabrikanten hun patenten met de pool delen, worden andere fabrikanten in staat gesteld deze patenten te gebruiken om generieke, goedkopere medicijnen te produceren of nieuwe combinatiemedicijnen te ontwikkelen,' zegt Tido van Schoen-Angerer, arts en directeur van de internationale medicijnencampagne van Artsen Zonder Grenzen.
Artsen Zonder Grenzen hoopt dat de medicijnfabrikanten die positief op de e-mailactie reageerden snel over zullen gaan tot formele licentieovereenkomsten, want voor miljoenen aidspatiënten dringt de tijd: van de 10 miljoen mensen in arme landen die aidsremmers nodig hebben, krijgen 6 miljoen die niet. Elk uur overlijden er wereldwijd 228 mensen aan aids.

Lawine van e-mails

De e-mailactie van Artsen Zonder Grenzen startte op 27 november en werd 14 december beëindigd. Er werden er wereldwijd 295.614 e-mails verstuurd naar fabrikanten van cruciale aidsremmers.
Als gevolg hebben bijna alle aangeschreven fabrikanten contact met Artsen Zonder Grenzen opgenomen en laten weten dat zij positief staan tegenover het initiatief van de patentenpool, en dat zij met UNITAID gesprekken hebben aangeknoopt.

Goed nieuws voor ontwikkelingslanden

De patentenpool zal gelden voor aidsmedicijnen die beschikbaar zullen zijn in ontwikkelingslanden. Hierdoor kunnen goedkopere versies van nieuwe medicijnen sneller beschikbaar komen; sneller dan de 20 jaar waarin een patent doorgaans loopt.
Ook kan de patentenpool de weg vrijmaken voor innovaties zoals nieuwe aidsmedicijnen voor kinderen en combinatiepillen, die de kans op een geslaagde behandeling aanzienlijk vergroten.

> meer te weten over de patentenpool