Sociale media

  • NL
Open the menu

Eind van mazelenvaccinatiecampagne. Voortzetting van gratis verzorging voor mazelenpatiënten.


In totaal is een geschatte 97,6% van de doelbevolking in Mbuji Mayi, de hoofdstad van Oost-Kasaï ingeënt tegen mazelen. Gedurende twaalf opeenvolgende dagen zorgden meer dan 500 mensen voor een goed verloop van deze vaccinatiecampagne. Het AZG-team telde tien buitenlandse vrijwilligers en verschillende logistieke medewerkers van de Congolese Urgentiepool (PUC), die samenwerkten met het personeel van de lokale gezondheidsstructuren.

Alle kinderen tussen zes maanden en vijf jaar van Mbuji Mayi vormden de doelgroep. Mbuji Mayi telt een geschatte 2,5 miljoen inwoners. In eerste instantie werden 550.000 vaccins voorzien voor deze campagne. Ann Decoster legt uit waarom: “In Afrika is het meestal moeilijk in te schatten hoeveel mensen er precies zijn. In sommige gevallen, als we kinderen van zes maanden tot vijf jaar inenten, berekenen we het aantal door ervan uit te gaan dat ze 17, 18 of soms 15% van de totale bevolking vormen. In dit geval hebben we de cijfers van de lokale overheid gevolgd, die zich verantwoordelijk is voor grootschalige vaccinatiecampagnes. Zij schatten dat in Mbuji Mayi 16% van de bevolking niet ouder is dan vijf jaar. De tellingen van de stad zelf maakten melding van 368.282 kinderen, waaruit wij konden afleiden dat we meer dan 97% van de doelgroep (of 359.318 kinderen) hebben ingeënt. Deze resultaten zijn gebaseerd op het aantal dosissen die de kinderen kregen. Om deze campagne te evalueren zal er een enquête gehouden worden onder de bevolking om de volledige vaccinale dekking te bepalen.
In elk van de tien gezondheidszones van Mbuji Mayi werden vier vaccinatiedagen georganiseerd. Om die reden werden meer dan 100 vaccinatiesites ingericht, waar één à twee vaccinatieteams duizenden kinderen ontvingen. De campagne werd georganiseerd in drie fasen: in de eerste werden kinderen in de zones Nazba, Bipemba en Mopkolo ingeënt, in de tweede die van Diulu, Muya en Kansele, en de laatste dekte de zones van Bonzola, Lukelenge, Lubilanji en Dibindi.
Deze zones vertegenwoordigen honderdduizenden mensen die zich in de sites gingen qqn;elden, waar per kind een vaccinatiekaart werd ingevuld, vaccins voorbereid, en de kinderen vervolgens werden ingeënt en geteld. Enkele ordehandhavers, speciaal ingehuurd voor de campagne, zorgden voor dat er geen chaos ontstond in de rijen, en voorlichters reden met een luidspreker rond in de wijken om iedereen (herhaaldelijk) op de hoogte te brengen van de gratis inentingscampagne tegen een dodelijke ziekte.
De logistieke organisatie van deze campagne was ook enorm, vooral op het vlak van transport van vaccinatiemateriaal en vaccins naar de vaccinatiesites, voor het merendeel enkel bereikbaar per motorfiets. Een zestigtal motorfietsen en een tiental voertuigen werden tijdens de campagne gebruikt.
Nu de vaccinaties zijn afgerond, rest ons nog al het materiaal in voorraad te inventariseren”, aldus Ann Decoster. “De overschot aan vaccins, die door de overheid in Kinshasa geleverd werden, zullen we hier aan de lokale overheid geven. Wel zetten we de gratis behandeling van mazelenpatiënten verder in vier medische centra en ziekenhuizen. Dat zal waarschijnlijk beëindigd worden eind april. Een dokter en verpleegkundige van de PUC blijven om die reden nog een tijdje aanwezig."
Beetje bij beetje keren de buitenlandse medewerkers terug naar hun eigen land. Twee logistiekers hebben Mbuji Mayi al verlaten, een deel van de medische ploeg zal volgen. De andere helft blijft te plaatse om deels de behandeling van de patiënten verder te zetten en anderzijds de enquête uit te voeren. Deze enquête zal zo’n tien dagen in beslag nemen. De resultaten zullen over een tweetal weken bekend zijn.