Sociale media

  • NL
Open the menu

Eerste hulpvracht van AZG arriveert in Yangon


Meer dan een week nadat de cycloon Nargis het zuidwesten van Myanmar verwoestte, heeft het eerste AZG-vliegtuig zondagochtend om 8.30 uur plaatselijke tijd Yangon bereikt. Het toestel was geladen met 34 ton medische goederen en hulpmateriaal. Na inklaring door de douane werden de goederen naar AZG-opslagplaatsen in de stad gebracht.

De geleverde goederen omvatten onder meer behandelingsmateriaal voor diarreeziekten en malaria, kant-en-klare therapeutische voiding, plastic zeilen, waterreservoirs, waterpompen en een zodiac voor acht personen.

Er zijn nog drie andere AZG-vrachtvluchten onderweg vanuit Europa en Dubai. Wellicht komen ze op maandagavond en dinsdag aan met nog 120 ton materiaal.

De pas aangekomen hulpgoederen zullen de volgende dagen met vrachtwagens naar de rampgebieden worden gebracht. De noden van de getroffen bevolking in de Irrawaddy delta zijn volgens AZG-medewerkers zo groot, dat er veel meer goederen het land moeten binnenkomen om deze crisis het hoofd te bieden.

AZG heeft nu meer dan 200 medewerkers in de delta en elke dag komen tussen 10 en 20 nieuwe medewerkers aan. In Twantey, Pathein (Bassein), Haigyi en Laputta, zijn nu 22 teams aan het werk. Ze houden consultaties, verdelen voedsel, plastic zeilen en andere hulpgoederen, zuiveren water en maken de plaatsen schoon waar mensen onderdak hebben gezocht.

In Bogaley en Kungyangon wordt het werk van AZG gehinderd door toenemende beperkingen opgelegd door de autoriteiten. In Bogaley kregen de teams geen toestemming om zich buiten de stad te begeven. Ze kunnen dus niet zoveel hulp bieden als mogelijk zou kunnen zijn om de enorme noden in termen van voedsel en medische zorg te beantwoorden. In sommige zones mag enkel nationale personeel door de wegblokkades.

Activiteiten in de delta

Er blijven hulpgoederen aankomen bij de AZG-basis in Pathein. Het gaat onder meer om voedsel, plastic zeilen en ander medisch en hulpmateriaal. Het medisch materiaal werd geschonken aan het ziekenhuis van Pathein. Er werd een kantoor ingericht om de activiteiten in het gebied te coördineren.

Een groot aantal medewerkers werd plaatselijk ingehuurd door AZG, waardoor in totaal nu meer dan 200 mensen voor AZG in de delta werken. De meeste AZG-medewerkers in de regio zijn medici, water- en sanitatiespecialisten en logistieke medewerkers. Er zijn 22 teams aan het werk in de meest getroffen gebieden. De teams houden medische consultaties, verdelen voedsel, plastic zeilen en andere hulpgoederen, zuiveren water en maken de plaatsen schoon waar ontheemden onderdak hebben gezocht. Tot nog toe zijn er geen tekenen van epidemieën.

AZG heeft ook een operationeel centrum opgezet in Hainghi – in het zuidwesten van de delta. De stad werd zwaar getroffen. 90% van de huizen werden vernield. Er zijn vier teams aan het werk in Hainghy. Twee teams werken in Tongwa en vier andere teams in Pyinsalu, twee steden in het oosten van Haighy. Vandaag worden hulpgoederen, waaronder plastic zeilen en voedsel, naar Pyinsalu gestuurd voor een doelbevolking van 20.000 tot 30.000 mensen.

Er zijn nu acht teams actief in Laputta, een regio waar 80% van de gebouwen beschadigd is. AZG is begonnen met het opzetten van een tweede basis in Laputta, waar in zo’n 30 ontheemdenkampen telkens zo’n 3000 tot 5000 mensen zijn samengekomen. Er werd voedsel, onderdakmateriaal, waterzuivering en medisch materiaal naar Laputta gestuurd. AZG neemt samen met de hulporganisatie Merlin de coördinatie op zich voor de watersaneringsactiviteiten en samen met het Wereldvoedselprogramma voor de voedselbevoorrading.

In de oostelijke regio’s rond Twantey, Kawhmu en Bogaley werken 15 AZG-medewerkers. Het gaat om artsen, verpleegkundigen, water- en sanitatiespecialisten en logistiek medewerkers, verspreid over drie teams.

AZG richtte een basis op in Twantey, waar twee teams voedselrantsoenen hebben verdeeld aan 4350 mensen. Ze houden ook medische consultaties en onderzoeken de voedingstoestand van de kinderen. Ze hebben ook besmette bronnen schoongemaakt en gechloreerd, om de toegang tot drinkwater te verbeteren.

Zondag ging een AZG-team naar de stad Ma-Ubun, waar zich 3000 mensen hebben gevestigd. De noden lijken gelenigd door de autoriteiten. Er was voedsel en drinkwater beschikbaar. AZG is van plan om de komende dagen de toestand in de plattelandsgebieden ten zuiden van Ma-Ubin te onderzoeken.

Teams van AZG hebben de toestand in de omgeving van Kawhmu geëvalueerd. Het gaat naar schatting om zo’n 140.000 mensen. Tienduizenden zijn dakloos en hebben zich verzameld op zo’n 60 locaties. De landelijke gebieden raakten zwaar overstroomd en er is nog maar weinig hulp aangekomen.

In Kungyangon warden 11.000 huizen vernield. Op zo’n 20 plaatsen hebben zich telkens zo’n 600 mensen verzameld. AZG zal mobiele medische teams inzetten in de stad en per boot in de landelijke gebieden.

In Bogaley, een district met 100.000 inwoners, zijn duizenden omgekomen en vele andere dakloos geworden. Het ziekenhuis van Bogaley is nog operationeel, maar zeven van de acht gezondheidscentra in de regio zijn vernield. AZG verdeelt voedsel en hulpgoederen en biedt medische zorg aan de bevolking, maar krijgt nu te maken met toenemende beperkingen opgelegd door de overheid (zie hoger).

In Yangon

AZG verdeelt hulpgoederen en doet aan waterbeheer in zo’n 30 locaties rond de stad waar zich ontheemden hebben verzameld. Verwacht wordt dat deze activiteiten zullen afnemen de volgende dagen. Momenteel onderzoeken we of er nood is aan mobiele activiteiten in de streek rond Yangon.

Meer dan een week na de ramp is het, ondanks het sturen van drie vrachtvliegtuigen en enkele positieve signalen, nog steeds erg moeilijk om de broodnodige hulpgoederen naar de getroffen bevolking in Myanmar te brengen. Tot op vandaag wacht AZG nog steeds op de goedkeuring van tientallen visa voor technisch personeel en coördinatoren die werden aangevraagd in ambassades over de hele wereld.