Sociale media

  • NL
Open the menu

Eerste hulp voor Tsjadische vluchtelingen in Darfur


Sinds eind januari trekt een aanhoudende stroom Tsjadische families naar het naburige Darfur. Al meer dan 7.000 mensen zijn gevlucht voor geweld en plunderingen in Tsjaad, en hebben een onderkomen gevonden in een dorpje ten noorden van El Geneina, de hoofdstad van West-Darfur. In dit gebied, waar geen humanitaire organisaties actief zijn en waar de situatie ook bijzonder onveilig is, bood AZG hun de eerste hulp.

Honderden kwetsbare gezinnen

"Er was een schrijnend gebrek aan dekens, keukenmateriaal, jerrycans en plastic zeilen om tenten mee te maken. Maar er was vooral behoefte aan drinkwater", aldus Michaël Neuman, AZG-landverantwoordelijke in West-Darfur. Het evaluatieteam stelde geen medische noodsituatie en ook geen ondervoeding vast. De bevolking is echter niet tegen mazelen ingeënt. Bovendien is ze des te kwetsbaarder omdat ze geen toegang heeft tot de nodige zorgverlening. De medische organisatie die sinds de zomer van 2005 het medisch centrum in het dorp ondersteunde, zette eind vorig jaar haar bevoorrading stop gezien de aanhoudende onveiligheid in de regio.
Het AZG-team organiseerde dan ook snel een vaccinatiecampagne tegen mazelen, waarbij de vaccins geleverd werden door het ministerie van Volksgezondheid, en deelde hulpgoederen uit. "We hebben in twee dagen tijd 700 kinderen ingeënt en allerlei materiaal uitgedeeld", benadrukt Michaël Neuman. “Tegelijkertijd werd er een netwerk voor drinkwatervoorziening geïnstalleerd.”
Er stromen nog altijd honderden families toe, bestaande uit vrouwen, kinderen en bejaarden. Enkele dagen na het eerste bezoek telde ons team in Gellu 1.500 noodwoningen. Ze komen allemaal naar Gellu, want horen dat het er vrij rustig is en dat er hulp beschikbaar is.. De aanwezigheid van het Soedanese leger en van diverse milities in de buurt van het dorp lijkt de nieuwkomers een zekere veiligheid te bieden.

De eerste hulp verlenen en zorgen voor de aflossing

"We zijn te hulp gekomen om te voldoen aan de dringende noden van de bevolking", legt Michaël Neuman uit. "We zijn echter op zoveel fronten actief in West-Darfur - voor de ontheemden en de bewoners, maar ook voor nomadenvolkeren en in de door rebellen gecontroleerde gebieden - dat we geen nieuwe hulpprogramma's kunnen lanceren. We willen immers altijd kunnen reageren op eventuele noodsituaties. Vandaar dat we andere spelers moeten mobiliseren om de bevolking blijvend te kunnen helpen. Er zijn heel wat humanitaire organisaties actief in El Geneina, maar slechts weinigen zijn bereid zich te verplaatsen buiten de stad." De spanningen aan de vlakbij gelegen grens, de aanvallen op humanitaire konvooien en de bewegingen van gewapende troepen in het gebied dragen stuk voor stuk bij tot een zo goed als algemeen immobilisme.
Gelukkig bracht de AZG-interventie een dynamiek op gang die algauw vruchten afwierp. Het team nam contact op met diverse VN-agentschappen en ngo's, en AZG kan zich nu geleidelijk terugtrekken uit het kamp. Michaël Neuman: "Het watervoorzieningssysteem wordt verder in gebruik genomen, en er zouden zelfs nieuwe putten worden geboord. De medische activiteiten en de bijkomende inentingen worden voortgezet door andere organisaties. En we hopen dat er materiaal en zo nodig ook voedsel zal blijven worden uitgedeeld."
Voor AZG komt het erop aan om waakzaam te blijven in Gellu en in het hele grensgebied tussen Tsjaad en Soedan, waar geregeld gevechten uitbreken en de sfeer gespannen blijft.