Sociale media

  • NL
Open the menu

Eerste AZG-vracht mag landen


Artsen Zonder Grenzen heeft haar noodhulpprogramma in Myanmar uitgebreid. Zo heeft de eerste hulpvracht van AZG de toelating gekregen om morgen, zaterdag, te landen in Yangon. Bijgevolg zullen er de volgende dagen meer technische experts en materiaal nodig zijn. Medewerkers van AZG in verschillende landen wachten op visa, en enkele andere vrachtvliegtuigen staan klaar voor vertrek, hoewel daarvoor nog steeds toelating nodig is van de Myanmarese overheid.

Het eerste vrachtvliegtuig, met 40 ton water- en sanitaire uitrusting, hulpgoederen, medicijnen en therapeutisch voedsel stijgt deze namiddag op vanuit Europa. Er is toelating om te landen, en onze teams zullen er zijn om het materiaal in ontvangst te nemen en te verdelen onder de zwaarst getroffen bevolking.

AZG-teams ter plaatse in Myanmar begonnen onmiddellijk na de doortocht van de cycloon met de distributie van voedsel en hulpgoederen, het verstrekken van medische zorg en het verbeteren van de toegang tot drinkwater.

De AZG-teams maken gebruik van twee boten om de zwaarst getroffen gebieden in de zuidwestelijke punt van de Irrawady-delta te bereiken. Het gaat vooral om Haigyi, Tongwa en Pyinsalu, waar 95% van de huizen vernield is. Tot nu toe zijn negen truckladingen hulpgoederen naar Bassein vertrokken, waaronder 14.000 plastic zeilen, 62 ton rijst, olie, vis en therapeutisch voedsel. De teams hebben sinds woensdag al verschillende honderden consultaties verricht. De helft van de patiënten raakte gewond bij de cycloon, de andere helft lijdt aan diarree, koorts of luchtweginfecties.

Grootschalige ramp vraagt grootschalige hulp

Andere AZG-teams voeren momenteel evaluaties uit tussen Yangon en Labuta. Zij verplaatsen zich met een vrachtwagen en gaan ook naar het zwaar getroffen Bogaley. In elke getroffen regio peilen de teams naar de noden, maar tegelijkertijd verdelen ze ook voedsel en bieden ze medische bijstand aan de bevolking. Na de evaluaties zullen vrachtwagens met extra hulpgoederen en voedsel gestuurd worden. Het voedsel dat verdeeld wordt, is afkomstig uit bestaande AZG-voorraden en van het Wereldvoedselprogramma. Nochtans is meer voedsel en veilig drinkwater dringend nodig, terwijl onze teams wachten op het vliegtuig dat zaterdag aankomt.
Nu AZG haar hulpverlening opdrijft en stilaan de omvang en de ernst van de schade ziet, is het duidelijk dat een veel grotere respons dringend nodig is.
Er moeten snel extra teams en essentiële hulpgoederen arriveren om onze hulpoperaties op te drijven”, zegt Hugues Robert, Hoofd van de AZG-noodhulpoperaties in Genève. “We hadden heel constructieve gesprekken met de autoriteiten en het feit dat ze groen licht gaven om het eerste vrachtvliegtuig te laten landen, is een positief signaal. We hebben de schaal van de vernieling gezien en de noden zijn enorm. Maar we zullen geen antwoord kunnen bieden op die dringende noden zonder de nodige voorraden en meer ervaren noodhulppersoneel, voornamelijk experts op vlak van water en hygiëne.
AZG werkt momenteel met 43 internationale en meer dan 1200 nationale medewerkers in Myanmar.