Sociale media

  • NL
Open the menu

Een maand na de aardbeving


Een maand nadat op 12 mei een aardbeving met een kracht van 8.0 op de schaal van Richter de Chinese provincie Sichuan verwoestte, blijven AZG-teams psychologische bijstand bieden aan de getroffen bevolking.

De lokale, regionale en nationale reactie op de ramp was enorm, maar sommige behoeften blijven groot, vooral op het vlak van mentale gezondheid.
Twee AZG-teams met psychologen gespecialiseerd in traumamanagement na een ramp, boden het medisch personeel advies en een opleiding, en startten een mentaal gezondheidsprogramma op ontheemdensites.
“De reactie op deze noodsituatie verschilt van andere in de snelheid en doeltreffendheid van de overheids- en lokale hulp. In vergelijking met andere noodsituaties van dergelijke omvang elders in de wereld, speelde AZG een beperktere rol in de algemene hulpverlening”, aldus Cindy Huang, AZG-noodcoördinator in Sichuan.

Ze voegt eraan toe: “AZG focust zich op medische, humanitaire noodhulp en heeft daarom besloten niet aan de heropbouw mee te werken. Ondanks de snelle en doeltreffende reactie, blijft het belangrijk zich te realiseren dat heropbouw zowel fysiek als menselijk een proces van lange adem is. Ik twijfel er niet aan dat China de capaciteiten bezit om de infrastructuren snel en naar behoren opnieuw op te bouwen. Maar de draad van het gewone leven weer opnemen ligt al heel wat moeilijker. Veel gewonden werden gered door onmiddellijke en kordate inspanningen. Om hun dagelijkse leven weer te kunnen opnemen, hebben ze echter vooral veel tijd en hulpmiddelen nodig. Degenen die door de aardbeving bijvoorbeeld verlamd werden, zullen op lange termijn nog fysiotherapie en andere praktische en emotionele steun nodig hebben. Ik wil de mensen overtuigen om heropbouw als een geheel te bekijken, dus zowel van individuele levens als van gemeenschappen.

Mentale gezondheid op ontheemdensites

Aan de meeste basisbehoeften als voedsel en onderdak werd reeds voldaan, maar sommige overlevenden zullen nog mentale gezondheidsbijstand nodig hebben om hun leven weer in evenwicht te krijgen.

Een team van drie psychologen werkt momenteel in Hanwang, in de stad Mianzhy, waar door de aardbeving ontheemde mensen in tijdelijke onderkomens verblijven. Eerder deze week werd beslist om in Long Men Shan, in de stad Pengzhou, een ander programma voor mentale gezondheid te lanceren.

In nauwe samenwerking met het Chinese Rode Kruis bood AZG 4.570 tenten, 800 rollen plastiek zeilen en andere basisitems (10.000 onderbroeken en 2.000 waskommetjes). AZG verschafte ook geneesmiddelen en medisch materiaal aan verschillende gezondheidsfaciliteiten in de streek.

Nagenoeg 40 internationale en 16 nationale AZG-medewerkers zetten zich voor de getroffen regio in. Ze evalueerden de medische en basisbehoeften van de getroffen bevolking, boden chirurgische en basisverzorging, deelden hun expertise inzake nefrologie*, verleenden mentale gezondheidsbijstand en schonken geneesmiddelen en al dan niet medisch materiaal aan de hulpverlening.

AZG blijft de noden van de bevolking opvolgen. Momenteel werken er 8 internationale en 9 nationale AZG-medewerkers in Sichuan.

AZG-activiteiten op vlak van mentale gezondheid:

1) evalueren van de mentale gezondheidsbehoeften in ziekenhuizen en ontheemdenkampen;
2) psychologische bijstand verlenen aan de slachtoffers in twee referentieziekenhuizen;
3) medisch personeel opleiden in psychologische eerstehulpverlening, patiëntenbeheer en zelfverzorging;
4) poliklinische hulp in de gemeenschap bieden onder de vorm van psycho-educatie over de te verwachten reacties na een aardbeving en zelfhulpstrategieën om hiermee te leren omgaan;
5) consultaties verrichten in het mentale gezondheidscentrum van het West China (Huaxi) Ziekenhuis.
AZG werkt sinds 1988 in China. Op het ogenblik van de aardbeving waren er al medewerkers van AZG aan het werk in Nanning (Guangxi Zhuang Autonomous Region) waar de organisatie sinds 2003 een HIV/aidsprogramma leidde in samenwerking met het officiële gezondheidsdiensten van Guangxi en het CDC in Nanning. Begin 2008 droeg AZG een ander HIV/aidsprogramma in Xiangfan (provincie Hubei) over aan de Chinese autoriteiten.

* Nefrologen zijn gespecialiseerd in het “crush-syndroom”. Het crush-syndroom is een aandoening waarbij het spierweefsel wordt beschadigd door zware interne kneuzingen. Op die manier komen er grote hoeveelheden giftige stoffen in de bloedbaan terecht waardoor de nieren kunnen blokkeren. Zonder behandeling kan deze aandoening fataal zijn.