Sociale media

  • NL
Open the menu

Een dag voedselbedeling in Shasha Goyke, Zuid-Ethiopië


Na meer dan één uur rijden langs een hobbelige veldweg komen de twee AZG-vrachtwagens eindelijk aan in Shasha Goyke, een landbouwdorpje in het district Siraro (regio Oromia). Het konvooi werd hier al lang verwacht. De inwoners van Shasha Goyke weten immers dat de vrachtwagens vol voedsel zitten – graan- en sojamengsel en olie - dat vandaag wordt uitgedeeld.

Shasha Goyke is één van de 12 plaatsen in het district Siraro waar AZG twee doelgerichte voedselbedelingen heeft georganiseerd. De afgelopen weken voerde het AZG-team een algemene screening uit bij kinderen onder de vijf jaar, en mat het hun midden- en bovenarmomtrek. Daaruit bleek dat ongeveer 12.500 kinderen - ernstig of matig - acuut ondervoed waren of risico liepen op ondervoeding. Ze zullen twee keer een voorraad van 25kg voedsel met olie krijgen: één tijdens de eerste distributieronde halfweg juli en één begin augustus.

Ernstige ondervoeding voorkomen

"Een doelgerichte voedseldistributie heeft als hoofddoel te vermijden dat kinderen die risico lopen op ondervoeding of al matig ondervoed zijn, zwaar ondervoed raken", aldus Pablo Marco, noodhulpcoördinator in Siraro. "We organiseren echter ook dergelijke voedselbedelingen om zo veel mogelijk gezinnen van algemene voeding te voorzien. Dit als aanvulling op de therapeutische programma's van AZG, waarbij we medische hulp verlenen aan de meest zorgbehoevende kinderen."

© Fastxmsf

Sinds midden mei zijn er in totaal al 2.300 zwaar ondervoede kinderen opgenomen in de therapeutische AZG-programma's in het district Siraro. De meeste van die kinderen kregen daarbij ambulante zorg, met een medisch consult en therapeutische voeding voor één week. Kinderen met medische complicaties worden doorverwezen naar een stabilisatiecentrum, waar ze 24 uur medisch gevolgd worden tot hun toestand gestabiliseerd is.

"Deze totaalaanpak, met therapeutische programma's enerzijds en doelgerichte voedseldistributies anderzijds, heeft het aantal gevallen van zware ondervoeding in het district Siraro doen dalen", voegt AZG-missiehoofd Sally Stevenson eraan toe. "Afgelopen maand is het aantal patiënten in de AZG-programma's verminderd van 1.251 tot 971."

Terwijl de twee AZG-vrachtwagens in Shasha Goyke gelost worden, komen er steeds meer mensen rond staan. Ongeveer duizend kinderen, begeleid door hun moeder of vader, krijgen hun voedselportie. Alles verloopt verbazend rustig en ordentelijk.

Bandire is naar hier gekomen met Keneritu, haar matig ondervoed kindje van één jaar. Ze hebben de hele procedure doorlopen: de wachtruimte, het "klaslokaal", waar ze basiseducatie kregen over hygiëne en het bereiden van de voedselporties, het medisch consult en ten slotte de voedselbedeling, de eigenlijke reden van hun komst.

© Fastxmsf

Bandire’s echtgenoot probeert de 25 kg zware zak te dragen, maar houdt het niet vol tot thuis, dus vraagt hij zijn dochter om een handje toe te steken. Thuis heeft het gezin enkele vierkante meters maïsvelden en andere teelten.
"De gewassen zijn momenteel aan het groeien, maar we moeten nog twee maanden wachten vóór we ervan kunnen eten", klaagt Bandire. "Vroeger aten we twee keer per dag, maar momenteel moeten we overleven op koolbladeren. We moesten zelfs één van onze twee koeien verkopen om wat voedsel te kunnen kopen. We hebben 4 kg tarwe gekregen van de overheid, maar dat is ruim onvoldoende, zelfs voor één dag."

Toch valt de situatie van Bandire en haar gezin al bij al nog mee. Ze bezitten immers een paar velden, en over enkele maanden, tegen eind september, zal de oogst voor enige verbetering zorgen, althans tijdelijk…