Sociale media

  • NL
Open the menu

Ebola: geen remedie, geen behandeling, enkel isoleren van patiënten


Armand Sprecher is een AZG-arts die gespecialiseerd is in hemorragische koortsen als Ebola en Marburg. Momenteel adviseert hij AZG in haar strijd tegen de Ebola-epidemie in de provincie West-Kasai in de Democratische Republiek Congo. In dit interview beschrijft hij Ebola en de maatregelen die worden genomen om controle te krijgen over de uitbraak.

Dr Armand Sprecher, wat is Ebola?

Ebola werd in 1976 ontdekt in Zaïre en Soedan. Het is een virale ziekte. In Centraal-Afrika hebben de voorbije dertig jaar verschillende Ebola- en Marburgepidemieën gewoed. AZG heeft gewerkt bij uitbraken in Gabon, Oeganda, de Democratische Republiek Congo, Congo-Brazzaville, Soedan en Angola.

Waar komt de ziekte vandaan?

Waarschijnlijk overleeft de ziekte bij vleermuizen die de drager zijn. Vervolgens verplaatst ze zich naar grote apen en dan naar mensen. Tussen mensen wordt de ziekte overgedragen via contact met lichaamsvocht (bloed, braaksel, diarree…), wat veel voorkomt bij het verzorgen van de zieken. Dat betekent dat het Ebolavirus zich tijdens een uitbraak verspreidt naar het gezondheidspersoneel en de familie van de patiënt.

Wat zijn de symptomen?

De ziekte lijkt eerst op griep. Het begint met koorts, hoofdpijn, spierpijn en vervolgens gaan de mensen braken en krijgen ze diarree. Later, bij het verdere verloop van de ziekte, kunnen ze beginnen bloeden (in braaksel, diarree, uit de neus en het tandvlees). Afhankelijk van de stam waartoe het virus behoort, sterft tot 90% van de mensen die de ziekte krijgen.

Welke impact heeft hemorragische koorts op de volksgezondheid?
Voor zover bekend hebben Ebola en Marburg tot nu toe zo’n 2000 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ter vergelijking: dat is het aantal mensen dat op één dag sterft aan malaria. De ziekte blijft dan wel beperkt qua impact op de volksgezondheid van een land, maar is wel belangrijk vanwege het extreme risico voor een besmette populatie.

Bestaat er een behandeling voor Ebola?
Er bestaat geen remedie of behandeling voor de ziekte, we kunnen enkel ondersteunende en palliatieve zorg bieden. Het grootste deel van onze inspanningen gaat naar het beheersen van de uitbraak, door het opsporen van de zieken en hen te isoleren van de rest van de bevolking. Dat is ook waar we momenteel mee bezig zijn in West-Kasai.