Sociale media

  • NL
Open the menu

Duizenden slaan op de vlucht voor geweld in Centraal Afrikaanse Republiek


In het noorden van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), heeft het oplaaiend geweld opnieuw duizenden mensen uit hun huizen verdreven. Artsen Zonder Grenzen schat dat er in de regio’s Kabo en Midden-Sido 8.000 nieuwe vluchtelingen zijn. Ze zoeken hun toevlucht in de wildernis, waar ze onder erg zware omstandigheden leven. Op dit moment heerst er het regenseizoen, en de mensen hebben geen toegang tot gezondheidszorg of hulpverlening.

“Sommige dorpen werden platgebranden. De mensen moesten vluchten en ze hebben niets anders dan de kleren die ze dragen,” zegt Gabriel Sánchez Ibarra, landenverantwoordelijke voor Artsen Zonder Grenzen in de CAR. “Anderen zijn uit angst vertrokken, want de bevolking lijdt hier al langer onder het geweld en het vluchten. Wij zijn erg bezorgd om de bevolking. Het is prioritair voor ons om te bevolking te kunnen bereiken en helpen. Tot nu toe geraakten we maar moeilijk tot bij hen.”
De laatste twee weken heeft het aanhoudend geweld in Kabo dramatische gevolgen gehad voor de bevolking. Artsen Zonder Grenzen heeft verschillende lege dorpen gezien, sommigen helemaal afgebrand en geplunderd. In Bokayanga, bijvoorbeeld, zijn mensen de wildernis in gevlucht. Ze verloren voedsel en zaaigoed toen hun huizen werden verbrand. De gezondheidspost in het dorp werd geplunderd en is nu gesloten. De meeste mensen zijn gevlucht zonder voedsel, beschutting of materiaal, en ze hebben amper water.
“We konden enkele dorpen bezoeken dit weekend. In Bokayanga vertelden mensen ons dat de dorpelingen te bang waren om verzorging of voedsel te zoeken. In een ander dorp dat helemaal leeg was, spraken we met de enige jongen die we er vonden. Hij vertelde hoe iedereen gevlucht was en primitieve beschutting had opgezet in de wildernis,” zegt Sánchez Ibarra.
De dramatische daling van het aantal consultaties in Kabo is erg zorgwekkend. Er is een sterke afname van het aantal pediatrische gevallen en bijna de helft van de patiënten met hiv en tbc, die hun medicijnen nodig hebben om te overleven, vervolgen hun behandeling niet meer. De helft van alle ondervoede patiënten is gevlucht. Veel mensen vinden het ziekenhuis simpelweg geen veilige plaats.
Als gevolg van het geweld verzorgd Artsen Zonder Grenzen veertien gewonden, maar het is onbekend of er nog mensen zijn die geen medische hulp durven of kunnen zoeken. Tegelijkertijd is er een stijging van het aantal medische problemen bij de patiënten die wel komen. Het gaat overal algemene pijn of geestelijke gezondheidsproblemen die gelieerd zijn aan de stress van het geweld, de angst en de vlucht.
Omdat de mensen te angstig lijken om naar Artsen Zonder Grenzen te komen, probeert de organisatie nieuwe strategieën te ontwikkelen om hen te bereiken, zoals mobiele hulpposten die te voet of met de motor de wildernis intrekken.
“Door de deze mobiele hulpposten per motor kunnen we vluchtelingen in de wildernis bereiken. Ze vertelden hoe ze de nacht doorbrachten in de open lucht, zonder dekens, zonder iets om hen te beschermen tegen de muggen of de regen, en zonder drinkwater. Mensen gebruiken stilstaand water om te koken en drinken.”


Lees de blog van Nele
, vroedvrouw voor Artsen Zonder Grenzen in Kabo in de Centraal Afrikaanse Republiek.