Sociale media

  • NL
Open the menu

Duizenden mensen op zoek naar voedsel komen aan in Mavinga


De voorbije dagen hebben duizenden mensen de "ontvangstsites" van Matungo en Capembe in de provincie Cuando Cubango verlaten. Ze begeven zich te voet naar Mavinga (op minstens 50 kilometer afstand) in de hoop daar voedselhulp te ontvangen. De voedselsituatie in deze Angolese regio is verre van gestabiliseerd.

De algemene voedseldistributie van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in de "ontvangstsites" (de nieuwe naam voor de inkwartieringsgebieden van de ex-militairen van UNITA en hun families) van Capembe en Matungo werden een tweetal weken stopgezet, door de ontdekking van een mijn op de landingsbaan van Mavinga. Deze tijdelijke onderbreking van voedselhulp heeft de voorbije dagen tienduizenden mensen naar Mavinga doen trekken, op zoek naar voedsel. Dit toont de onzekere situatie aan waarin deze bevolking zich bevindt.
"De ernst van de situatie en het tekort aan voedsel zijn zo groot dat onze teams zelfs invalide personen gezien hebben - met prothesen en krukken - die de mars van vijftig kilometer ondernamen. Door deze toevloed is het aantal mensen in Mavinga verdubbeld, en vrezen we ook voor epidemieën, gezien het tekort aan drinkbaar water en het vroegtijdige begin van de regenval", zegt Fred Meylan, landverantwoordelijke voor AZG in Angola.
De voedselrantsoenen die op dit ogenblik in het gebied worden uitgedeeld, zijn nog steeds niet voldoende om de voedseltoestand van de bevolking te herstellen. In de AZG-programma's blijft het aantal mensen toenemen: op twee dagen tijd (24 en 25 augustus) - als gevolg van deze massale verplaatsing - hebben de AZG-teams 51 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen, en 60 kinderen in het therapeutische voedingscentrum. Vandaag zorgt AZG in Mavinga en in de "ontvangstsites" voor meer dan 1.700 mensen, die lijden aan ondervoeding. AZG bereidt zich voor op een verdriedubbeling van dit aantal tijdens de komende maanden.
"De streek van Mavinga, een van de meest ondermijnde van het land, is moeilijk toegankelijk. We weten dat er nog geïsoleerde bevolkingsgroepen leven, die onze teams niet kunnen bereiken", legt Fred Meylan uit. Wanneer er in de komende weken geen algemene distributie van zaden en gereedschap plaatsvindt, zal het overleven van tienduizenden mensen tot aan de volgende lente volledig afhankelijk zijn van humanitaire hulp. Het is dus van groot belang dat er, behalve voedselhulp, ook onmiddellijk logistieke en ontmijningsacties worden ondernomen om snel duurzame hulp tot bij deze volledig uitgeputte bevolkingsgroepen te krijgen.