Sociale media

  • NL
Open the menu

Droogte veroorzaakt ernstige voedselcrisis


De langdurige droogte in Afghanistan zorgt voor een ernstige voedselcrisis onder de uitgeputte bevolking. De oogst is in vrijwel het hele land mislukt. Mensen hebben hun dorpen verlaten en zijn naar steden gevlucht, waar ze hopen te overleven. Artsen Zonder Grenzen wil hulp bieden in drie noordelijke provincies.

Afghanistan ondergaat de ergste droogte in meer dan dertig jaar. Ook de voorbije jaren viel veel te weinig neerslag. De bevolking heeft al haar reserves verbruikt. Het vee is verkocht of gestorven, waardevolle bezittingen werden verkocht, jonge mannen hebben de streek verlaten om in grote steden of in Iran te gaan werken. Mensen overleven door te bedelen of door weg te vluchten uit de streek.
Artsen Zonder Grenzen zal extra hulp bieden in drie provincies in Noord-Afghanistan, waar de droogte het meest voelbaar is. Het gaat om de provincies Balkh, Fariab en Baghlan. De zwaarst getroffen gebieden zitten gekneld tussen de centrale hooglanden en de noordelijke vlaktes. De landbouw is er volledig afhankelijk van de regen. Er is een hoge sterftegraad en veel ondervoeding.
Een team van AZG heeft in twee fasen de voedselsituatie geëvalueerd. De organisatie is bereid, indien nodig, tot acht supplementaire voedingscentra te openen en drie therapeutische voedingscentra.

Burgeroorlog

Niet alleen de droogte bedreigt de streek, ook de voortdurende schermutselingen tussen de fundamentalistische islamitische Taliban - die de vlaktes controleren - en verzetsgroeperingen die vanuit de centrale hooglanden opereren. De dorpelingen willen hun land bewerken, maar de frontlinie maakt het land ontoegankelijk voor vele boeren. Die zorgt er ook voor dat toevoer van voedsel onmogelijk is. En door het tekort aan dieren en aan zaden, kan het land niet bewerkt worden.
In Afghanistan heerst al 21 jaar oorlog. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. De honger doet dit cijfer alleen maar oplopen. In de vluchtelingenkampen bij Herat in het westen van Afghanistan, stierven de voorbije weken bovendien honderden mensen door een koudegolf.
Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 1980 in het land, langs alle kanten van de frontlinies. Op dit ogenblik zijn er 17 internationale medewerkers actief.