Sociale media

  • NL
Open the menu

Dossier asielzoekers: Een stap in de goede richting, maar nog veel werk voor de boeg


Het akkoord over de opvang van asielzoekers dat bereikt werd op de Ministerraad van vandaag is niet voldoende om een oplossing voor de onmiddellijke opvang van asielzoekers tijdens hun aanvraagprocedure te garanderen. Maar de aangekondigde maatregelen zijn een eerste stap in de goede richting, en tonen dat de overheid het dossier in handen heeft genomen.

De genomen beslissing voor extra opvangplaatsen is een stap in de goede richting, maar het aantal plaatsen is onvoldoende en er is geen enkele garantie dat deze plaatsen op korte termijn beschikbaar zijn.
"Dit akkoord toont dat de overheid eindelijk de hoogdringendheid van deze situatie inziet. We betreuren dat we een vluchtelingenkamp hebben moeten opbouwen om deze reactie los te krijgen," aldus de ngo's.
"We blijven trouwens voorzichtig: de overheid moet aangepaste en onmiddellijke opvang bieden aan asielzoekers die vandaag op straat staan, maar ook aan hen die in de toekomst hun aanvraag zullen indienen. Het mag dus niet blijven bij aankondigingen."
Vandaag hebben meer dan duizend asielzoekers geen opvangplaats, en er komen elke dag nieuwe aanvragen bij. De aangekondigde maatregelen moeten dus zo snel mogelijk worden toegepast, om te vermijden dat asielzoekers toch nog op straat moeten slapen.
 
De ngo's hebben beslist om hun kamp open te houden, om heel concreet de vandaag aangekondigde maatregelen te kunnen onderzoeken. Ze nemen akte van de verklaringen van de overheid om bijkomende pistes te analyseren.
Een ontmoeting met de Staatssecretaris voor Sociale Integratie, Philippe Courard, dringt zich onmiddellijk op, zodat hij ons de details van deze maatregelen uit de doeken kan doen, en ons zijn actieplan kan presenteren om deze crisis op te lossen.