Sociale media

  • NL
Open the menu

Donaties voor de ramp in Zuid-Azië


Artsen Zonder Grenzen heeft wereldwijd reeds buitengewoon veel steun ontvangen voor de getroffen bevolking van Zuid-Azië. Vandaag wordt de financiële steun die AZG al ontving sinds de tsunami toesloeg, geschat op ongeveer 50 miljoen euro. De inbreng van het Belgische publiek hierbij is opmerkelijk geweest en bracht tot vandaag al ongeveer 1.100.000 euro aan steun.

AZG wenst haar dank te betuigen aan alle individuele schenkers die hebben bijgedragen aan de inspanningen van AZG om spoedhulp te brengen in het spoor van de Aziatische tsunami.
AZG-teams werken dag en nacht om hulp te brengen naar de mensen die door de ramp getroffen zijn in Indonesië, Sri Lanka, India, Thailand en Myanmar (Birma). AZG zal de komende dagen en weken nog meer hulpprojecten opstarten. Het is dan ook nog te vroeg om de totale kostprijs in te schatten van de AZG-activiteiten in de gebieden die door de tsunami getroffen werden.
Onze politiek inzake schenkingen stelt dat AZG de bijdragen van de donors gebruikt voor die activiteiten waarvoor ze bedoeld zijn. AZG schat dat we vandaag al voldoende fondsen hebben ingezameld om de onmiddellijke noden ter verlichten in Zuidoost-Azië. AZG voelt zich dan ook verplicht het publiek te informeren dat wij – als een gevolg van het overweldigende gebaar van solidariteit – niet kunnen garanderen dat nieuwe donaties zullen gebruikt worden voor het lenigen van de onmiddellijke noden.
Naargelang de omvang van onze operaties in de getroffen gebieden duidelijker zal worden, zal AZG de financiële noden blijven evalueren.
Wij vragen dan ook aan het Belgische publiek om Artsen Zonder Grenzen te steunen met schenkingen aan ons urgentiefonds. Dit fonds zal ons toestaan verdere hulp te brengen aan de slachtoffers van de ramp in Zuid-Azië, eenmaal de noden op langere termijn geïdentificeerd zijn, evenals aan mensen in andere crisisgebieden wereldwijd, zoals het door oorlog verscheurde Darfur (Soedan), en elders in de meer dan 70 landen waar AZG actief is. Vele van deze landen hebben nood aan urgentiehulp en sommige fondsen, die aanvankelijk voorzien waren om deze vergeten crisissituaties te ondersteunen, zouden door institutionele donors kunnen doorverwezen worden naar Zuid-Azië.
Artsen Zonder Grenzen vreest dat dit andere bevolkingsgroepen verder in gevaar kan brengen.
Het urgentiefonds verschaft aan AZG een bron van inkomsten die onmiddellijk te gebruiken is wanneer ergens een crisissituatie ontstaat, waardoor we snel kunnen handelen in plaatsen waar de snelheid van onze reactie levens kan redden. Het zijn deze fondsen die het ons hebben mogelijk gemaakt heel snel medische urgentieteams en hulpgoederen te sturen, om de mensen te helpen die getroffen zijn door de ramp in Zuid-Azië, maar eveneens door de aardbeving in Bam (Iran) en de urgentie in Darfur in 2004.