Sociale media

  • NL
Open the menu

Doeltreffende malariabehandeling is niet te duur - AZG ontsluistert de mythe


Oost-Afrikaanse landen werken momenteel volop aan de aanpassing van hun nationaal voorgeschreven behandelingsprotocollen inzake malaria. Artsen Zonder Grenzen (AZG) brengt vandaag een rapport uit in de hoop zo te voorkomen dat de landen een fatale keuze maken. Het maken van de juiste keuze is een kwestie van leven en dood voor kinderen in Afrika: jaarlijks sterven er tussen 1,3 en 1,8 miljoen kinderen aan malaria.

De voorbije jaren is de weerstand van parasieten tegen antimalariageneesmiddelen - zoals chloroquine en Fansidar®- drastisch toegenomen met als gevolg dat de geneesmiddelen zowat onbruikbaar zijn geworden in grote delen van Oost-Afrika. Malaria-experten zijn het erover eens dat behandelingsschema's combinaties van geneesmiddelen moeten inhouden met het krachtige Chinese geneesmiddel dat gekend is als artemisinine derivaten. Enkel dat maakt een doeltreffende behandeling van patiënten en de preventie van een verdere uitdeining van de resistentie mogelijk.
"Weten dat er meer doeltreffende geneesmiddelen bestaan en niet de mogelijkheid hebben deze aan mijn patiënten te geven, is onuitsprekelijk frustrerend.", zegt Dr. Diane Cheynier voor AZG in Burundi. "Er bestaat een behandeling die kan voorkomen dat mensen onnodig sterven. Met de hulp van donoren kunnen Afrikaanse overheden de fatale fout vermijden om genoegen te nemen met schijnoplossingen."
Het AZG-rapport wijst de hogere kostprijs van de meer doeltreffende geneesmiddelen aan als de grootste hindernis om ze op grote schaal in de publieke sector te gebruiken. De huidige combinatie van geneesmiddelen kost zowat 0,25$ per volwassen dosis. De meer doeltreffende combinatie met artemisinine derivaten kost nagenoeg 1,30$. Toch wijst het rapport uit dat het gebruik van de meer doeltreffende combinaties in Burundi, Kenia, Rwanda, Tanzania en Oeganda samen een bijkomende kostprijs van slechts 19 miljoen$ per jaar zou betekenen.
"Donorlanden, die nu projecten financieren waarbij niet effectieve geneesmiddelen gebruikt worden, moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om ontwikkelingslanden financieel te steunen in de overschakeling naar effectieve behandelingsschema's," verklaart Dr. Mit Philips, operationeel directeur van AZG. "Ook de Wereldgezondheidsorganisatie en andere VN-organen moeten met de nationale overheden samenwerken om de invoering van een duurdere maar doeltreffende behandeling mogelijk te maken."
Maar door een gebrek aan middelen en het uitblijven van internationale financiële hulp, overwegen tal van ministeries van volksgezondheid hun behandelingsschema's om te zetten in goedkopere maar minder doeltreffende overgangsstrategieën. Daarbij gebruiken ze combinaties van geneesmiddelen met hoge resistentie, wat overeenstemt met het geven van placebo's aan patiënten voor een dodelijke ziekte.
"Het rapport weerlegt één van de belangrijkste mythes, die momenteel de invoering van de behandeling - aangeraden door vooraanstaande malaria-experten - blokkeert, "aldus Dr. Jean-Marie Kindermans van AZG, auteur van het rapport. "De kost om over te schakelen naar doeltreffende combinaties eerder dan naar combinaties die vaak niet beter zijn dan placebo's is betaalbaar als donorlanden bereid zijn bij te springen."