Sociale media

  • NL
Open the menu

Dodelijke aanvallen op burgerbevolking in Haut-Uele


Het Verzetsleger van de Heer (Lord’s Resistance Army, LRA) viel op 25 december de stad Faradje aan. Op 28 december bezocht een team van Artsen Zonder Grenzen de stad om medische noodhulp te bieden. Het team zal zo snel mogelijk naar de stad Doruma gaan, waar een soortgelijke aanvallen tientallen doden maakte.

De aanval van het LRA was een antwoord op de recente militaire operaties tegen legerbasissen van de rebellengroep in en rond het Nationaal Park van Garamba. De volgende ochtend meldde een verpleger via de radio dat in Tadu, 20 km ten zuiden van Faradje, zo’n 15.000 vluchtelingen aankwamen. De verpleger bevestigde dat de hoofdarts en een andere ambtenaar gedood waren tijdens de aanval. Volgens hem zaten veel zwaargewonden vast in het ziekenhuis, waar na de plundering door het LRA geen medisch materiaal meer was.
Er werd besloten naar Faradje te gaan zodra de veiligheidssituatie dat toestond. Op 28 december kwamen een buitenlandse dokter, de projectcoördinator van Dungu en een lokale verpleger aan in de stad. Een vliegtuig uit Bunia werd gecharterd om de zwaarst gewonden te evacueren. Van de vijftien gewonden die nog in het ziekenhuis waren, moesten er vier dringend naar Dungu overgevlogen worden. Ze waren allemaal gewond door geweren of snij- en steekwapens. Het team van Artsen Zonder Grenzen gaf voor zijn vertrek medisch materiaal aan het personeel van het ziekenhuis.
Huizen en een markt werden platgebrand, de overgebleven bevolking leeft in angst dat meer aanvallen zullen volgen. Volgens lokale autoriteiten werden op 25 december meer dan 60 mensen gedood en een onbekend aantal ontvoerd.
Zodra dat mogelijk is, zal Artsen Zonder Grenzen de noden van de duizenden vluchtelingen onderzoeken. Het is moeilijk om hulp voor hen te organiseren en Artsen Zonder Grenzen blijft één van de weinige organisaties die buiten Dungu werkt.
Doruma, dicht bij de grens met Soedan en de Centraal Afrikaanse Republiek, was het tweede doelwit van het LRA. Missionairissen in het gebied maken melding van veel doden en gewonden. Artsen Zonder Grenzen plant een interventie zoals die in Faradje: medische noodhulp voor de gewonden en een evaluatie van de nood aan verdere medische hulp.