Sociale media

  • NL
Open the menu

De situatie in Gaza blijft kritiek


De situatie in de Palestijnse Gebieden blijft kritiek, vooral in Gaza. Het aantal slachtoffers stijgt nog altijd, temidden van een schrijnend tekort aan water en elektriciteit. De Palestijnse gezondheidsdiensten blijven niettemin functioneren, en ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) blijft haar werk plichtsgetrouw voortzetten.

184 Palestijnen - waaronder 42 kinderen - zijn gestorven en 650 zijn gewond geraakt sinds het begin van operatie "Zomerregen" op 28 juni. Ongeveer de helft van de slachtoffers waren burgers. Gedurende de aanvallen werden twaalf huizen ernstig beschadigd en moesten 3.400 Palestijnen schuilen voor de bombardementen.
Burgerinfrastructuur zoals bruggen, regeringsgebouwen en wegen, en zelfs een elektriciteitscentrale die de helft van Gaza van stroom voorzag, werden vernield. Van tijd tot tijd wordt de Karni-brug gesloten, zodat ook de aanvoer van goederen zwaar wordt bemoeilijkt. Het gevolg is dat Gaza bijna volledig onder embargo staat, en het economisch leven is hierdoor nagenoeg stil komen te ligg

Medische verzorging

De 22 ziekenhuizen in Gaza werken boven hun capaciteit, maar gelukkig is hun functioneren inmiddels ietwat verbeterd sinds de Europese Unie de brandstof voor de generatoren levert. Ook hebben verscheidene donoren deze ziekenhuizen materiaal geschonken. Helaas is de situatie niet veranderd voor de 58 centra voor basisgezondheidszorg, waarvan de helft elektrische generatoren gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 21 van deze centra de noodsituatie afgekondigd. De afgelopen vijf maanden heeft hun personeel maar een klein deel van hun salaris gekregen. Ondanks deze tekorten zetten artsen en verpleegkundigen hun werk voort.
In februari begon AZG geneesmiddelen en medische voorraden uit te delen om de tekorten te verlichten die veroorzaakt waren door de bevriezing van de subsidies van het ministerie van Volksgezondheid voor gezondheidsfaciliteiten. Sinds het begin van operatie "Zomerregen" zijn de schenkingen evenwel op meer praktische behoeften gericht: voorraden voor de urgentie-afdelingen van ziekenhuizen en de vooruitgeschoven medische posten die de gewonden moeten opvangen; medisch materiaal; psychotropische medicijnen (een onderdeel van het AZG-project voor geestelijke gezondheidszorg).
De drie psychologen van AZG binnen dit project hebben hun consultaties hervat. De wachtlijst is lang, want er zijn helaas tal van stressfactoren in deze omgeving van geweld en dagelijkse beschietingen. "De mensen zijn bang voor een invasie, bang dat hun huizen met de grond gelijk worden gemaakt, en de afgelopen 12 dagen, bang voor een telefoontje van het Israëlische leger dat ze hun huizen moeten evacueren voor een invasie," legt Laura Brav, landverantwoordelijke in Jeruzalem, uit.

Dagelijks leven

De bevolking gaat gebukt onder energietekorten. In het noorden van de Gazastrook krijgen de mensen nog 8 tot 12 uur per dag stroom, maar in de steden Rafah en Khan Younis in het zuiden is dit maar 4 uur per dag.
De wateraanvoer is al even problematisch. Ofschoon een rotatiesysteem is ingesteld om elke zone op een specifiek moment van de dag van water te voorzien, kan dit water niet stromen omdat er niet genoeg elektriciteit is om de waterpompen aan te drijven.
In de stad Cheikh Sa'ad heeft AZG twee tanks van 5.000 liter geschonken en de eigenaar van een particuliere put de brandstof geleverd om water in deze tanks te pompen. Het AZG-team blijft water - 4.000 liter per dag - verstrekken aan een groep vluchtelingen in de buurt van de luchthaven, die de bombardementen op Al Shoka zijn ontvlucht en nu niet meer naar huis kunnen. De overige behoeften, met name voedsel, worden gedekt door UNRWA en het Internationale Comité van het Rode Kruis.
En tot slot is het afval in sommige delen van Gaza al weken niet meer opgehaald.

Dicht bij de frontlinie

Op 1 juni had AZG een ontmoeting met zo'n 200 families die in voortdurende angst leefden in de gebieden rondom de frontlinie en bombardementzones. Ze werden vanwege hun locatie immers regelmatig beschoten. Inmiddels zijn de bombardementen nog heviger geworden, en de toegang tot deze gebieden verloopt buitengewoon moeilijk. Toch zal AZG proberen deze families zoveel mogelijk psychologische, medische en sociale steun te blijven bieden.