Sociale media

  • NL
Open the menu

De noden inschatten en medische hulp bieden in het grensgebied


Een maand na de start van het conflict brengt de wapenstilstand een zekere mate van rust in Israël en Libanon. Door de zware gevechten en bombardementen in de dagen voor de wapenstilstand konden de teams van AZG bepaalde regio's in Libanon bijna niet bereiken, vooral in het zuiden en de oostelijke Bekaa-vallei. Intussen trekken teams van AZG verder naar dorpen in het zuiden die tot voor kort onbereikbaar waren. Deze teams verstrekken de eerste medische hulp en hulpgoederen aan teruggekeerde vluchtelingen en mensen die tijdens de gevechten zijn achtergebleven.

Mobiele teams van AZG hebben medische hulp geboden in Houla en Markaba, twee dorpen aan de Israëlische grens die erg zwaar te lijden hadden onder de gevechten. Babymelk, luiers en toiletproducten werden uitgedeeld aan gezinnen die door de wekenlange blokkade door hun voorraden zaten. In verschillende dorpen ten zuiden van de Litani-rivier worden medische posten ondersteund, zodat die hun activiteiten kunnen hervatten. In andere grensdorpen evalueren onze mensen de nood aan medische hulp, hulpgoederen en onderdak.
De meeste ontheemden zijn intussen vanuit Sour (Tyr) en Saïda (Sidon) terug naar huis gekeerd, maar AZG blijft een vast ziekenhuis runnen in deze twee kuststeden. Teams van AZG hadden aan de 23.000 ontheemden in en rond Sour en Saïda al toiletartikelen, kookgerei, dekens, lakens en babymelk uitgedeeld.

Verder naar het oosten blijft AZG een aantal ziekenhuizen steunen in Jezzine, Nabatiye, Jobb Jannine, Qaraaoun en Niha. In deze regio ontvingen circa 24.000 ontheemden verschillende hulpgoederen, zoals matrassen, babymelk en toiletartikelen.

Bijna alle mensen die gevlucht waren naar Aley (in het Chouf-gebergte) zijn naar huis teruggekeerd. AZG heeft daarom de verstrekking van geneesmiddelen aan chronisch zieken afgerond en de verdeling van hulpgoederen gestopt. AZG verstrekte noodhulp aan ongeveer 10.000 ontheemden in de regio, bood medische hulp in ziekenhuizen en via huisbezoeken en leverde geneesmiddelen aan het hospitaal in Aley en aan verschillende andere klinieken.
De meer dan 100.000 ontheemden in Beiroet keerden meteen na het staakt-het-vuren terug naar huis. Bijna alle collectieve centra zijn nu leeg. De medische en psychosociale hulp door mobiele teams is dus stopgezet. De zuidelijke voorsteden van Beiroet werden zwaar gebombardeerd. Veel ontheemden keren nu naar huis terug en daarom evalueert AZG hoe erg de plaatselijke medische structuur beschadigd is en welke hulp al dan niet nodig is.
In Baalbek blijft AZG het openbare ziekenhuis steunen met geneesmiddelen. Een team verstrekte vroeger al 500 kits met toiletartikelen en dekens aan ontheemden in en rond de stad.

Tijdens het conflict deelden teams van AZG hulpgoederen uit aan mensen in nood. In totaal ontvingen minstens 58.000 ontheemden in Libanon en 8.500 vluchtelingen in Syrië noodhulpgoederen zoals kookgerei, matrassen, dekens, fornuizen en kits met toiletartikelen, zoals zeep, scheermesjes, tandenborstels, enz.
Tot nog toe zijn 310 ton hulpgoederen naar Beiroet gestuurd en uitgedeeld in de regio's waar teams van AZG actief zijn. Het gaat hierbij vooral om noodhulpgoederen, medisch materiaal (materiaal voor dialyse, geneesmiddelen, chirurgische kits, enz.) en logistiek materiaal (sanitaire uitrusting, waterzakken, voertuigen, enz.).

Internationale staf: 37
Nationale staf: 63