Sociale media

 • NL
Open the menu

De activiteiten van AZG in Darfur


Hieronder een overzicht van alle activiteiten van AZG in Darfur, de uitgestrekte provincie in het westen van Noord-Soedan. De levens- en werkomstandigheden zijn er sterk afhankelijk van de veiligheidssituatie, en dus erg onstabiel.

West-Darfur

 • Eind 2007 droeg AZG haar project in Habilah over aan een andere niet-gouvernementele organisatie. De activiteiten van AZG – waarmee gestart werd in 2004 – bestonden uit het verstrekken van medische zorg aan zo’n 22.000 mensen, zowel ontheemden als inwoners. Er werd vooral nadruk gelegd op gezondheidszorg voor vrouwen en mentale zorg voor slachtoffers van geweld.
 • In september 2007 moest AZG de mobiele klinieken rond El Geneina opschorten omwille van de toenemende onveiligheid. Ook de activiteiten in Seleia, in het noorden van de provincie West-Darfur, werden in februari 2008 stopgezet omwille van een militair offensief van het Soedanese leger. De AZG-medewerkers ondersteunden een gezondheidscentrum in de stad met levensreddende chirurgie, reproductieve gezondheidszorg, ambulante zorg, behandeling van ernstige ondervoeding en medische zorg voor slachtoffers van geweld.
 • Begin dit jaar moest het internationale personeel geëvacueerd worden uit Seleia om veiligheidsredenen. Sindsdien heeft AZG herhaaldelijk de nodige toestemmingen gevraagd om deze medewerkers te laten terugkeren en hun Soedanese te ondersteunen, die in Seleia zijn gebleven om medische zorg te verstrekken aan de resterende, kwetsbare bevolking. Deze vergunningen werden geweigerd. Door de recente bombardementen en aanvallen zag AZG zich verplicht om al het AZG-personeel in het gebied te evacueren. Op 3 maart slaagde een klein team erin om korte tijd in Seleia te verblijven, maar momenteel is er geen mogelijkheid om de medische activiteiten in de regio te hervatten.
 • AZG verleent diensten (consultaties en ziekenhuisopnames) in Niertiti, aan de voet van de Jebel Mara, waar de totale bevolking 33.000 mensen telt, waarvan 20.000 ontheemden. De kliniek ontvangt ook patiënten van een aantal omliggende dorpen, zowel uit regerings- als rebellengebied. De medische activiteiten nemen er jaar na jaar toe. In 2007 verrichtten de AZG-teams maandelijks gemiddeld 5500 consultaties en 278 ziekenhuisopnames. Elke maanden worden er zo’n 20 complexe gevallen doorverwezen naar het ziekenhuis in Zalingei.
 • Omdat de mensen zich moeilijk kunnen verplaatsen door de onveiligheid, gaat een AZG-team twee keer per week naar Thur, in de buurt van Niertiti. In Thur ziet het team zo’n 200 patiënten per dag. In 2007 konden de teams Thur slechts gedurende vijf maanden bezoeken, omwille van de onveiligheid in de regio.
 • In Kutrum, in rebellengebied, verrichten de AZG-medewerkers maandelijks zo’n 1900 consultaties en verwijzen ze spoedgevallen door naar het ziekenhuis in Zalingei. In september en oktober 2007 werden bij een polio- en mazelenvaccinatiecampagne in totaal 9620 kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar ingeënt. Daarmee werd het grootste deel van de Westelijke Jebel Mara bereikt. Het is moeilijk voor de AZG-medewerkers om zich te verplaatsen in deze afgelegen regio. Het is er erg onveilig en er is toestemming nodig voor elke verplaatsing. Daardoor kan AZG niet tegemoet komen aan de geïdentificeerde noden en ziet de organisatie zich soms genoodzaakt om tijdelijk te evacueren.
 • In Zalingei, waar 100.000 ontheemden leven, werkt AZG in drie afdelingen van het ziekenhuis: de urgentiedienst (1130 consultaties per maand), pediatrie (235 opnames per maand) en chirurgie (200 operaties per maand). In 2007 was er een sterke toename in het aantal opnames voor ernstige ondervoeding in het voedingscentrum van het ziekenhuis (700 kinderen, tegenover 419 in 2006). AZG opende daarom twee ambulante voedingscentra in het kamp Hamedia (september 2007) en in het kamp Hassa Issa (december 2007). Deze twee klinieken behandelden in 2007 1400 ondervoede kinderen. Begin 2008 werd het voedingscentrum in Hassa Issa gesloten en AZG opende een nieuwe moeder- en kindkliniek in dit kamp. De medische noden nemen toe door het toenemende aantal ontheemden. Momenteel beantwoorden de gezondheidsinfrastructuren in de kampen in Zalingei niet aan deze noden.

Noord-Darfur

 • In de stad Kebkabiya, zo’n 150 km ten westen van de provinciehoofdstad El Fasher, beheert AZG drie gezondheidscentra en ondersteunt het een ziekenhuis van het ministerie van Volksgezondheid. AZG bereikt met deze activiteiten ongeveer 75.000 mensen, waarvan velen ontheemd zijn sinds het begin van het conflict in 2003 en destijds hun toevlucht zochten tot de stad. De ondervoeding neemt toe in het gebied, omdat de mensen nog steeds niet naar hun velden kunnen omwille van de onveiligheid. Hun overleven hangt nog steeds sterk af van de hulpverlening.
 • In juni 2007 kon AZG haar project in Kaguro – in het rebellengebied Jebel Si – heropstarten. Het project werd in augustus 2006 stilgelegd na een veiligheidsincident. Vijf internationale en zo’n zestig Soedanese medewerkers verstrekken er in een gezondheidscentrum en vijf gezondheidsposten medische zorg aan meer dan 50.000 mensen die sinds 2003 zijn afgesneden van de hulpverlening nadat het gebied werd aangevallen en de meeste dorpen platgebrand. Het gezondheidscentrum ontvangt maandelijks ongeveer 3000 patiënten. Het is erg moeilijk om patiënten die een operatie nodig hebben door te sturen (zoals oorlogsslachtoffers en vrouwen die een keizersnede nodig hebben), omdat veel mensen vrezen voor hun leven wanneer ze de frontlinie moeten oversteken over grotere gezondheidsstructuren te bereiken. In januari 2008 werden in de vijf gezondheidsposten rond Kaguro ongeveer 4200 consultaties verricht.  
 • In juli 2006 zag AZG zich verplicht het internationale team in Serif Umra te evacueren na enkele ernstige veiligheidsincidenten. Het Soedanese personeel beheerde gedurende meer dan een jaar het gezondheidscentrum, de enige medische faciliteit voor een bevolking van 55.000 mensen, waarvan vele ontheemd. In juli 2007 slaagde een internationaal team erin terug te keren naar Serif Umra. In januari 2008 werden 6500 consultaties verricht in het gezondheidscentrum. Patiënten die tweedelijnszorg nodig hebben, worden overgebracht naar ziekenhuizen in Zalingei of El Geneina, indien de veiligheidssituatie dit toelaat.
 • In Shangil Tobaya verstrekt AZG zorg aan 28.000 ontheemden in de kampen Shangil en Shadat. AZG biedt er gezondheidszorg, een therapeutisch voedingsprogramma, reproductieve gezondheidszorg, behandeling aan slachtoffers van seksueel geweld en mentale gezondheidszorg.
 • In augustus 2007 startte AZG met activiteiten in Tawila, waar bijna 35.000 mensen zich hebben verzameld in drie kampen. Deze mensen hadden sinds april 2007 geen enkele toegang meer tot gezondheidszorg. De laatste hulporganisatie in de regio was immers vertrokken omwille van veiligheidsproblemen. AZG ging van start met mobiele klinieken in de drie kampen, inclusief een voedingsprogramma en moeder- en kindzorg, en installeerde een kleine patiëntenafdeling in de stad Tawila. De veiligheidssituatie blijft echter zeer onstabiel. Het AZG-team werd half september 2007 tijdelijk geëvacueerd. In november konden de activiteiten worden voortgezet. Voor de volgende maanden plant AZG meer mobiele klinieken in Shangil Tobaya en Tawila, zodat meer mensen gezondheidszorg kunnen ontvangen.

Zuid-Darfur

 • Met een bevolking van meer dan 90.000 mensen, is Kalma een van de grootste ontheemdenkampen in Darfur. AZG werkt in het kamp en beheert er een polikliniek waar maandelijks 2800 patiënten langskomen. AZG concentreert zich ook op moeder- en kindzorg en beheert een vrouwengezondheidscentrum met dagelijks tot 200 consultaties. Het centrum biedt pre- en postnatale zorg, alsook bevallingsbegeleiding bij risicozwangerschappen en verwijst door bij verloskundige spoedgevallen. Er is ook een dienst gezinsplanning voorhanden en het AZG-team neemt ook de urgenties voor haar rekening bij nieuwe aankomsten en indien nodig.
 • AZG is een van de drie organisaties die een volledige behandeling bieden voor slachtoffers van seksueel geweld. Een programma voor mentale gezondheid pakt de psychosociale stress en het trauma van de bevolking aan die het gevolg zijn van de huidige onzekere levensomstandigheden, alsook psychosociale trauma’s uit het verleden. Maandelijks worden verschillende honderden individuele sessies, workshops en steungroepen georganiseerd. Het project wordt aangevuld met mobiele activiteiten. In oktober 2007, toen zware gevechten in kamp Kalma 25% van de kampbevolking op de vlucht joegen, zijn medische AZG-teams hen gevolgd tot in de gebieden waar ze hun toevlucht zochten – Majok en Sakeli. De teams verstrekten medische zorg en essentiële hulpgoederen zoals jerrycans, slaapmatten, dekens en zeep.
 • Muhajariya is een grote stad in rebellengebied in Zuid-Darfur waar AZG medische zorg biedt aan zo’n 70.000 mensen. AZG verstrekt chirurgische zorg, beheert een polikliniek, een ziekenhuis en een laboratorium, en biedt reproductieve gezondheidszorg in de vorm van pre- en postnatale bijstand en hulp bij gezinsplanning. Er worden ook slachtoffers van seksueel geweld behandeld. Omdat de voedingssituatie nog steeds kwetsbaar is, blijven therapeutische en aanvullende voeding onderdeel vormen van de basisgezondheidsprogramma’s. AZG-teams verstrekken ook water aan de ontheemden in nederzettingen rond Muhajariya. Toen in oktober de stad Muhajariya werd aangevallen, bleef AZG op het hoogtepunt van het conflict ongeveer 100 patiënten per dag behandelen. Vervolgens breidden de AZG-teams hun zorgaanbod uit via mobiele klinieken die hulp bieden aan de duizenden ontheemden die waren verhuisd naar het noorden van de stad.
 • Het AZG-team in Feina (Oost Jebel Mara) beheert een postnatale zorgeenheid en een ambulant voedingsprogramma en ziet zo’n 130 patiënten per dag. In het voedingsprogramma worden maandelijks gemiddeld 60 nieuwe gevallen opgenomen. AZG beheert mobiele klinieken in het gebied (Deribat, Suni, Jawa, Barkaro, Saboon el Fagor, Dulda, Logi en Leiba) om de gezondheidsdiensten dichter bij de bevolking te brengen, die verspreid is over een gebied van 10.000 vierkante kilometer, en om een beter overzicht van hun gezondheidsnoden te krijgen.
 • Sinds juni 2007 komen nieuwe ontheemde families aan in de regio Bulbul, vanuit andere lokaties in West- en Zuid-Darfur, op zoek naar veiligheid. Er leven nu zo’n 25.000 mensen in Bulbul, hoewel er al verschillende maanden geen hulp is geboden. Toen AZG erin slaagde het gebied binnen te gaan, vormde de watervoorziening het grootste probleem. Er waren immers slechts drie handpompen aanwezig voor 25.000 mensen. Een AZG-team installeert nu vier waterstations die 500 kubieke meter drinkwater per dag zullen kunnen leveren. AZG verdeelde ook essentiële hulpgoederen zoals zeep en dekens.