Sociale media

  • NL
Open the menu

Creatieve benadering bij AZG voor de behandeling van kinderen met aids


AZG behandelt met succes een toenemend aantal kinderen die besmet zijn met HIV/aids, zo blijkt uit gegevens van de AZG-behandelingsprogramma’s die in primeur werden voorgesteld tijdens de 3de internationale AIDS Society conferentie in Rio de Janeiro. De klinische resultaten van AZG zijn goed, ondanks het feit dat de momenteel beschikbare diagnosetests en medicijnen slecht aangepast zijn voor kinderen.

“Wij willen alles in het werk stellen om meer kinderen te behandelen, zelfs al bestaan hiervoor nog geen gebruiksvriendelijke geneesmiddelen en moeten we oplossingen improviseren,” aldus Dr. Pierre Humblet, coördinator van het internationale aids-team van AZG. “Hoewel de in Rio de Janeiro voorgestelde resultaten bemoedigend zijn om de toegang tot behandeling voor kinderen massaal te verbeteren, is er dringend nood aan nieuwe of verbeterde diagnose- en opvolgingstests en aangepaste behandelingen voor kinderen."
AZG stelde gegevens voor van een groep van 1.840 kinderen van jonger dan 13 jaar in Afrika, Azië en Latijns-Amerika . De observatiestudie werd uitgevoerd in 22 AZG-programma’s in 11 landen. Alle patiënten kregen een antiretrovirale behandeling zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
In maart 2005 was 83,9% van de kinderen in leven en onder behandeling. De kans op overleving na zes maanden bedroeg 94%, en 91% na 24 maanden.
De gezondheid van de kinderen in deze studie verbeterde in het algemeen: ze wonnen gemiddeld 4kg na 18 maanden. Slechts 5,5% van de patiënten had last van neveneffecten en nog minder had een alternatieve behandeling nodig. Hun immuniteitssysteem herstelde zich goed: 73% van de kinderen had een CD4-telling van meer dan 15% na 12 maanden.
Hoewel deze resultaten zeer bemoedigend zijn, blijven er enorme tekorten aan diagnose-instrumenten en geneesmiddelen voor kinderen. Dit staat de veralgemening van behandeling voor kinderen in de weg. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat ongeveer 15% van het totale aantal mensen in behandeling voor aids, kinderen zouden moeten zijn. Wereldwijd zijn 2,2 miljoen kinderen besmet met HIV. Maar slechts een fractie van zij die een behandeling nodig hebben, ontvangt een levensverlengende antiretrovirale behandeling. Daardoor sterft de helft van alle kinderen met aids voor hun tweede verjaardag.
Slechts 6% van de 40.000 patiënten die via AZG antiretrovirale behandeling krijgen, zijn kinderen. “De HIV-tests die momenteel voorhanden zijn in ontwikkelingslanden werken niet bij kinderen onder 18 maanden – dit betekent dat de ziekte niet wordt vastgesteld en kinderen onnodig sterven,” aldus Dr. Felipe Garcia de la Vega, pediater en aids-specialist bij de AZG-Campagne voor Toegang tot Basisgeneesmiddelen.
Er is nood aan meer middelen voor de ontwikkeling van nieuwe tests. Om hindernissen voor de behandeling van kinderen met HIV/aids uit de weg te ruimen, wil AZG de ontwikkeling van nieuwe diagnosetests versnellen door steun te verlenen aan veelbelovende projecten die tot nu toe adequate steun en partners misten.

Inspanningen om kinderen met HIV/aids te helpen, worden verder gehinderd door een gebrek aan geschikte geneesmiddelen. Kinderen krijgen slecht smakende siropen of poeders die zuiver water vergen, terwijl het moeilijk is om vloeistoffen nauwkeurig te meten.
Voor de oudere kinderen bestaan ook geen vaste dosiscombinaties (FDC), zoals voor volwassenen het geval is. “We zijn verplicht om creatieve oplossingen te zoeken voor de behandeling van kinderen,” zo vertelt Dr. Garcia de la Vega. “Dokters en hulpverleners breken tabletten voor volwassenen om een aangepaste dosis voor kinderen te maken. Bovenop deze praktische uitdaging is er het gebrek aan duidelijke richtlijnen zoals doseringstabellen voor de behandeling van kinderen met HIV.”
“Ondanks de uitdagingen moeten meer kinderen een antiretrovirale behandeling krijgen om hun leven te verlengen en te verbeteren”, aldus Dr. Garcia de la Vega. “Makkelijk zal het niet zijn, maar het is een verantwoordelijkheid die wij en andere medische hulpverleners niet uit de weg kunnen gaan.”
AZG daagt de medische wereld, wetenschappers, regeringen en internationale organisaties uit om een extra inspanning te leveren voor de behandeling van kinderen met aids.