Sociale media

  • NL
Open the menu

Cholera lijkt onder controle


In het noorden van Afghanistan is de laatste weken in verschillende provincies cholera ontdekt. In de provincie Samangan is de ziekte op dit ogenblik onder controle, in Baghlan en Balkh blijven er zieken opduiken. Artsen Zonder Grenzen (AZG) werkt aan preventie en behandelt de cholerapatiënten.

Het behandelingscentrum voor cholera dat AZG begin juni opende in Tashqurghan, Samangan, heeft het voorbije weekend de deuren gesloten. Er werden in totaal 623 mensen behandeld, van wie er vier overleden.
In het ziekenhuis van Pul-i-Kumhri, in de provincie Baghlan, zijn op dit ogenblik nog twintig patiënten aanwezig, die mogelijk besmet zijn met cholera. AZG heeft in het ziekenhuis een aparte afdeling voor cholerapatiënten opgesteld en een systeem voor afvalverzameling voorzien. Er is ook een dokter van AZG aanwezig. Het personeel heeft bovendien een opfriscursus over cholera gevolgd, georganiseerd door AZG.
Vele cholerapatiënten in Baghlan zijn afkomstig uit het ontheemdenkamp van Shamarq. De toestand van het water en de sanitaire voorzieningen is er alarmerend, en de kennis over hygiëne en preventie is erg beperkt. AZG heeft een programma opgezet dat de ontheemden de basisbegrippen van hygiëne leert. AZG deelt ook preventief een orale rehydratie-oplossing en zeep uit in de diverse kampen die een verhoogd cholerarisico lopen.
Sinds dit weekend werkt ook een AZG-dokter in het Mulki-ziekenhuis van Mazar-i-Shariff (Balkh-provincie), waar enkele tientallen vermoedelijke gevallen van cholera opgenomen zijn. Omdat ook hier de meeste patiënten afkomstig zijn uit de ontheemdenkampen, blijft AZG de situatie goed opvolgen.