Sociale media

  • NL
Open the menu

Cholera-epidemie over hoogtepunt heen: Interventie houdt mortaliteit laag


De cholera-epidemie die de voorbije maanden de Burundese hoofdstad Bujumbura trof, lijkt vandaag over haar hoogtepunt heen. Bij de uitbraak van de epidemie werden per dag 3 tot 4 gevallen geregistreerd. Toen ze haar hoogtepunt bereikte, bedroeg dat aantal tot 32 gevallen per dag. Vanaf 23 augustus begon het aantal langzaam af te nemen.

Tijdens de epidemie voerde AZG de capaciteit van het CTC (cholera behandelingscentrum) in het district Kamenge op tot 100 patiënten. Aanvankelijk was dit CTC slechts een kleine afgescheiden ruimte binnen een therapeutisch voedingscentrum. AZG opende ook een nieuw CTC in het district Rubiza. In totaal werden meer dan 600 gevallen geregistreerd, maar er overleden slechts 8 patiënten (vijf in het CTC en drie thuis die door de gemeenschap werden gemeld).
"De mortaliteit bleef zeer laag, ondanks de bijna-oorlogsomstandigheden waarin onze teams de epidemie moesten bestrijden," aldus Luc Nicolas, operationeel coördinator voor AZG. "De epidemie sloeg toe op een moment dat de gevechten tussen de rebellen en het leger oplaaiden. Overdag behandelden onze mensen cholerapatiënten, terwijl ze 's nachts van zeer dichtbij hoorden schieten. In die omstandigheden is het uiteraard niet vanzelfsprekend om dergelijke goede resultaten te behalen en zo snel een epidemie onder controle te krijgen."
De meeste patiënten kwamen uit het district Gihosha. Deze streek wordt geteisterd door een chronisch watertekort en een toevloed van mensen die uit de rurale provincie Bujumbura op de vlucht zijn voor de gevechten. AZG installeerde twee waterblazen van elk 15.000 liter. In samenwerking met de lokale gezondheidsautoriteiten, GVC (een Italiaanse ngo) en het Internationale Rode Kruis (IRK) werden ook andere preventieve maatregelen getroffen zoals wateraanvoer, sproeien in verdachte huizen, actief zoeken naar gevallen en verdeling van sanitaire uitrusting in de meest getroffen gebieden.
"De redenen voor deze goede resultaten zijn velerlei," aldus landcoördinator Stephan Goetghebuer. "Ik vermeld de goede coördinatie tussen ons, het ministerie van Volksgezondheid en het IRK, de prompte preventiemaatregelen, de goede "emergency preparedness" voorraad, het gemotiveerde personeel en de relatieve rust in de gegeven oorlogsomstandigheden."
De cholera-epidemie lijkt nu onder controle. Het CTC in Rubiza werd gesloten en het aantal patiënten in het CTC van Kamenge neemt af. De voorbije weken waren er echter alarmerende berichten omtrent een dreigende meningitisepidemie. Vooral in de noordelijke provincies Karuzi en Ngozi werden ernstige gevallen van meningitis geregistreerd. Zes teams - AZG in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid - organiseerden een grondige zoektocht naar besmette personen. Ze lijnden de omvang van het probleem af en verstrekten waar nodig de vereiste behandeling. Het ministerie van Volksgezondheid zal vaccins toedienen aan de bevolking van vier gemeenschappen in de provincie Myinga en AZG blijft steun verlenen aan twee teams voor gegevensvergaring, epidemiologische bewaking, opleiding en analyse van stalen.