Sociale media

  • NL
Open the menu

Cholera-epidemie door verminderde hulp


De voorbije twee weken zijn in Mornay (West-Darfur) acht mensen gestorven aan cholera, onder wie een kind van nog geen vijf. Het team van Artsen Zonder Grenzen heeft al meer dan 60 patiënten behandeld. Deze tragische situatie kwam er nadat verschillende hulporganisaties zich terugtrokken uit de ontheemdenkampen in Darfur.

In Mornay zijn alle voorwaarden aanwezig voor een cholera-epidemie. In 2003 was het een dorpje met 5.000 inwoners, vandaag telt het meer dan 75.000 mensen die het geweld en de moordpartijen zijn ontvlucht. Ze zitten al meer dan twee jaar opeengepakt in noodwoningen. Overbevolking, gebrek aan toiletten, slecht afvalbeheer en ontoereikende waterafvoer maken de ontheemden bijzonder kwetsbaar.
AZG legde het waterdistributiesysteem aan in 2004. Het werd later beheerd door Oxfam en staat vandaag onder toezicht van WES, een lokale organisatie die gefinancierd wordt door Unicef. Vandaag faalt dit systeem echter, zowel kwantitatief als kwalitatief. Er is minstens 20 liter water per persoon per dag nodig om in de dagelijkse behoeften te voorzien, maar de ontheemden krijgen er slechts 12. Bovendien werden twee waterboorputten vervangen door een systeem dat water oppompte uit een put die modderig bleek te zijn en besmet door een bacterie (fecal coliform). Daardoor is het moeilijk om het water te chloreren. Verschillende gebroken waterkranen zijn niet vervangen.

Een falend waterbevoorradingssysteem

"Er is cholera uitgebroken, en acht mensen zijn al gestorven", aldus Hiam El Zein, AZG-landverantwoordelijke in Darfur. "Dat is het gevolg van de ontoereikende ontheemdenhulp. In Mornay en op andere plaatsen waar tienduizenden ontheemden opeengepakt zitten, leveren sommige organisaties geen vitale diensten meer. Dat komt mogelijk omdat donorregeringen en -instellingen hun financiële steun hebben stopgezet of verminderd, of omdat deze groepen voortaan meewerken aan ontwikkelingsprojecten."
Resultaat: het gebrek aan behoorlijk en regelmatig onderhoud van het watervoorzieningssysteem, plus de benarde omstandigheden waarin de ontheemden nu al meer dan twee jaar moeten leven, is een belangrijke oorzaak van de verschijning van cholera in het kamp.
Het AZG-team in Mornay behandelde de patiënten snel en richtte een cholerabehandelingscentrum op in tenten naast het ziekenhuis. Daar kwamen nog eens acht rehydratatiecentra bij. In een kamp als Mornay kunnen meer dan 2.000 gevallen worden verwacht. Het behandelingscentrum is in staat om zijn capaciteit te verhogen tot 180 bedden als het aantal patiënten aanzienlijk zou stijgen.

Gebrek aan water is een risicofactor voor cholera

"We moeten ook opnieuw investeren in het waterdistributiesysteem", vervolgt El Zein. "We willen een systeem ontwikkelen waarbij we zuiver oppervlaktewater kunnen gebruiken, en het vervolgens ontsmetten en chloreren. Onze teams hebben ook geholpen met het gebruik van chloorspray in besmette gebieden."
In 2005, toen er heel wat hulporganisaties naar Darfur reisden, gaf AZG het beheer van het waterdistributiesysteem uit handen, om zich opnieuw te kunnen concentreren op haar medische activiteiten en tijdig te kunnen uitrukken bij nieuwe noodsituaties. De behoefte aan bijstand was en blijft zeer hoog voor de kampbewoners. Ze zijn immers volledig afhankelijk van externe hulp om te kunnen overleven. Hoewel de problematiek in Darfur ondertussen chronisch geworden is en er af en toe geweldopstoten zijn, is er toch nog altijd sprake van een noodsituatie.
De mensen hebben nog altijd dezelfde hulpbehoeften, en een afbouw van de hulp kan tragische gevolgen hebben voor hun leefomstandigheden. Afgelopen mei kwam AZG in de problemen toen de voedselbedelingen in het kader van het Wereldvoedselprogramma (WFP) tijdens de meest cruciale periode werden afgebouwd door geldtekort. Vandaag merkt AZG dat de terugtrekking van hulporganisaties de gezondheidstoestand van de ontheemden in Mornay duidelijk heeft doen verslechteren.