Sociale media

  • NL
Open the menu

Cholera dreigt voor families die op de vlucht zijn voor overstromingen


Na de overstromingen die de bevolking van de Zambezivallei in Mozambique troffen, worden de ontheemden nu bedreigd door uitbraken van cholera als gevolg van slechte levens- en hygiëneomstandigheden in de kampen.

Hoewel er vorige week sprake was van enige stabilisering, blijven de waterniveaus in de Zambezivallei onrustwekkend hoog. De schroeiende zon krijgt de tijd niet om alles te drogen, doordat geregeld een krachtige storm passeert. Deze onstabiele en onzekere situatie zorgt ervoor dat de meeste families geen hoop hebben dat ze binnenkort naar huis kunnen.

Meer dan honderdduizend mensen zochten hun toevlucht tot kampen en wachten tot ze een nieuwe woonplaats hebben.

Twee weken nadat het waterniveau het hoogste peil bereikte, is in sommige kampen in het district Mutarara cholera uitgebroken door de slechte hygiënische omstandigheden. Cholera wordt verspreid via vuil water en menselijke uitwerpselen.

“Vooral in kampen zonder latrines of drinkwatervoorziening is het risico op cholera erg groot,” zegt Dr. Richard N’kurunziza van AZG. “Vooral transitkampen worden getroffen omdat er onvoldoende inspanningen zijn gedaan om een aanvaardbare hygiëne te verzekeren. Slechts enkele dagen zonder een goede hygiëne volstaan om de ziekte te verspreiden.”

Behandelen en verspreiding voorkomen

AZG heeft het cholerabehandelcentrum bij het ziekenhuis van Mutarara uitgebreid en bouwde een extra centrum in Bawe, zo’n vijf kilometer noordelijker. Onze teams gaan systematisch na waar de cholerapatiënten vandaan komen, en gaan op zoek naar de bron van de verspreiding.

“Enkele dagen geleden ontdekten we dat twee mensen met cholera uit hetzelfde kamp kwamen,” voegt Dr. N’kurunziza eraan toe. “We gingen ernaartoe en stelden vast dat er nieuwe mensen waren gearriveerd in het kamp, waardoor het aantal latrines en waterpunten duidelijk niet meer volstond. De mensen deden overal in het kamp hun behoeften, en dronken water uit de rivier: het ideale recept voor een catastrofe.”

Cholera komt nooit als een verrassing bij dit soort natuurrampen, en we moeten ons afvragen waarom er niet meer voorzorgsmaatregelen werden getroffen, gezien de overstromingen een terugkerend fenomeen zijn in deze regio. Hoewel de coördinatie tussen de verschillende hulporganisaties goed is, raakten een aantal leemtes niet ingevuld en werden niet alle beloftes nagekomen. Op sommige plaatsen leverden NGO’s een watertank voor een kamp, maar het water pas vijf dagen later.

Nood aan drastische maatregelen

Omdat zoveel choleragevallen afkomstig waren uit Bawe, een dorp dat momenteel wordt omgeven door drie kampen (meer dan 9000 mensen), bouwde het logistieke team van AZG er een cholerabehandelcentrum. “We weten niet hoeveel mensen hier zullen worden behandeld,” zegt Jean Pletinckx, verantwoordelijke voor de bouw, “maar we willen geen risico’s nemen, en we zijn vrij zeker dat dit de besmettingshaard is. Bovendien willen we een verdere verspreiding van de ziekte tegengaan door de mensen hier te behandelen, zodat ze niet tot in Mutarara moeten stappen.”

De centra in het district Mutarara die ondersteund worden door AZG, hebben tot nog toe meer dan 330 mensen behandeld. Dit aantal zal wellicht nog een hele tijd blijven stijgen. Er wordt immers regen verwacht, en de volksverhuizing vanwege de mogelijke opening van de Kariba-dam, maakt de situatie alleen maar erger.

Om levens te redden, is het cruciaal om mensen te behandelen, maar dit is slechts tijd- en energieverspilling wanneer de besmettingshaard niet kan worden gestopt. AZG-gezondheidspromotors proberen in de kampen de mensen te overtuigen latrines te bouwen en te gebruiken. Tegelijk werkt ons logistiek team erg hard om ervoor te zorgen dat er drinkwater aanwezig is in de kampen die we ondersteunen.

Vanaf vandaag voorziet AZG drinkwater in acht kampen in de districten Mutarara, Mopeia, Morrumbala en Chinde. Er werden meer dan 600 latrines gebouwd in deze kampen en er wordt steeds verder gewerkt om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken.
 
De evacuatie van mensen uit de getroffen zones is bijna voltooid. Daarom is het cruciaal dat AZG en andere organisaties er alles aan doen om ziektes te voorkomen. De levensomstandigheden in een kamp kunnen erg moeilijk zijn en we moeten ervoor zorgen dat deze mensen tenminste beschikken over basishygiëne tijdens de periode waarin ze niet terug kunnen naar hun dorp.