Sociale media

  • NL
Open the menu

Catastrofe in Darfur: Hulpverlening schiet tekort zegt internationale voorzitter AZG


De internationale medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen verklaart dat de hopeloze omstandigheden van de plaatselijke bevolking er niet op vooruitgaan, ondanks de toegenomen aandacht van politiek en media voor de crisis in Darfur, West-Soedan.

De internationale voorzitter van AZG, Dr. Rowan Gillies, die net is teruggekeerd na een maand werken in de klinieken en kampen in Darfur, zegt: "Wat je ginder ziet, is wijdverspreid lijden, ontoereikende hulpverlening en voortdurend geweld." Hoewel het gebied beter toegankelijk is en er meer organisaties en hulpverleners arriveren, worden de dringende behoeften nog steeds niet gedekt. "Bijna niemand ontvangt de hulp die burgers normaal gezien in conflictsituaties zouden moeten krijgen", volgens Dr. Gillies. "En er zijn gebieden waar de catastrofe enorme dimensies aanneemt, waar er groot gevaar voor massale sterfte is."
"Ik ben in het bijzonder bezorgd over de voedselsituatie," zegt Dr. Gillies. "In een groot kamp in de buurt van El Geneina bijvoorbeeld hebben slechts 35 % van de ontheemden een voedselrantsoenkaart die hen recht geeft op voedselhulp van de VN. En de laatste maal dat ze voedsel kregen was eind mei - meer dan zeven weken geleden."
De levering van voedsel is ontoereikend en ongelijk verdeeld over Darfur. De resultaten van een onderzoek naar de voedselsituatie in vier ontheemdenkampen in mei en juni tonen aan dat 4,1 tot 5,5 % van de mensen zwaar ondervoed is. AZG is van mening dat in juli slechts aan de helft van de basisbehoeften aan voedsel zal worden voldaan, ondanks de recent verbeterde voedselleveringen van het Wereldvoedselprogramma (WFP). Vooral kinderen jonger dan vijf zijn bijzonder kwetsbaar. AZG behandelt in Darfur momenteel 8000 kinderen die aan ondervoeding lijden.
Er zijn aantoonbare bewijzen dat de sterftegraad in sommige streken de nooddrempel heeft bereikt. Dit is helemaal niet verwonderlijk aangezien er een extreem tekort is aan water, voedsel, onderdak en latrines, een belangrijke oorzaak van diarree bij kinderen, die hier massaal aan sterven.
Tegelijkertijd blijven de verslagen over geweld, verkrachting en intimidatie van de bevolking toestromen. "Ik heb vrouwen behandeld die waren verkracht en jongens die waren afgeranseld toen ze brandhout gingen zoeken net buiten het kamp", verklaart Dr. Gillies. "De geruchten dat mensen gedwongen worden de kampen te verlaten om naar hun dorpen terug te keren, verontrusten ons sterk. Dit mag niet gebeuren zonder de duidelijke instemming van de mensen zelf. Velen onder hen zijn doodsbang en willen helemaal niet terugkeren."
AZG vreest dat de algemene hulpverlening ook de komende maanden ontoereikend zal blijven. In combinatie met de verslechterde hygiëne en de moeilijke transportmogelijkheden tijdens het regenseizoen, zal dit tekort een reeds catastrofale situatie nog doen verergeren.
Momenteel heeft de organisatie bijna 150 internationale medewerkers en 2000 nationale medewerkers ter plaatse. Ze worden ingezet op 17 verschillende locaties in Darfur.
AZG geeft de slachtoffers van geweld en ontheemding in Darfur sinds december 2003 bijstand.