Sociale media

  • NL
Open the menu

Burgers gevangen in voortrazende oorlog


Sinds september 2007 wordt er opnieuw gevochten in Noord-Kivu, waardoor honderdduizenden mensen overal naar toe op de vlucht zijn geslagen. De ontheemden, die in veel gevallen al vaker moesten vluchten, hebben niet of nauwelijks de beschikking over gezondheidszorg, voedsel, water of onderdak. Buiten de provinciehoofdstad Goma zijn er maar weinig hulporganisaties die structurele humanitaire hulp bieden.

De ontheemden zijn ook extreem vatbaar voor eenvoudig te behandelen aandoeningen als mazelen, ondervoeding, luchtweginfecties, diarree en complicaties bij zwangerschappen. Bovendien zijn er ook gevallen van cholera gemeld op plaatsen waar deze ziekte normaal nauwelijks voorkomt.

Artsen zonder Grenzen heeft projecten in heel Noord- en Zuid-Kivu. We bieden medische noodhulp, basis- en specialistische gezondheidszorg, drinkwater- en sanitaire voorzieningen en we verdelen noodhulpgoederen als tentzeil voor onderdak en dekens.
Artsen zonder Grenzen heeft als een van de weinige humanitaire hulporganisaties teams buiten Goma en we zoeken voortdurend naar manieren om ons werkgebied te vergroten. Door de onveiligheid en de gevechten blijven enkele regio’s onbereikbaar.
De Congolese bevolking in andere delen van het land heeft het hele jaar door te lijden onder gebrekkige gezondheidszorg en terugkerende epidemieën. Sommige regio’s hebben bovendien te maken met aanhoudend geweld.