Sociale media

  • NL
Open the menu

Brandstofcrisis hindert medische hulp


In de Gazastrook is al een week geen diesel en benzine te krijgen. De AZG-teams hebben hun bezoeken moeten beperken tot de ziekste patiënten. Dat betekent dat 80% van de patiënten van de post-operatieve zorgprogramma’s van AZG niet kon worden verzorgd.

Deze week is slechts de helft van onze patiënten erin geslaagd naar de gezondheidsfaciliteiten te komen. Er is een wachtlijst van 90 mensen die nog geen enkele zorg hebben gekregen.

De opschorting van onze activiteiten kan leiden tot een ernstige verslechtering van de algemene gezondheidstoestand van al onze patiënten,” verklaart Duncan McLean, landverantwoordelijke. “Momenteel wordt de brandstofreserve aangesproken, maar daarmee kunnen we niet langer dan tien dagen werken. Wanneer er niet opnieuw bevoorraad wordt, kan de situatie erg snel tragisch worden,” zegt McLean.

Ook andere gezondheidsfaciliteiten in Gaza zijn er zeer slecht aan toe. Het medisch personeel kan het amper bolwerken – in de ziekenhuizen is tot 40% van het personeel afwezig. De patiënten krijgen te maken met dezelfde problemen. De ambulances moeten hun ritten beperken. De ziekenhuizen hebben slechts een beperkte noodvoorraad brandstof waarmee ze hun generatoren in werking houden.

Het huidige tekort is vooral het gevolg van het verstrengen van het embargo in oktober 2007 en opnieuw in januari 2008. Sindsdien werd er steeds minder brandstof vervoerd naar de Gazastrook. Een aanslag van Palestijnse militanten op het belangrijkste brandstofdepot van Gaza begin april en een algemene staking bij de brandstofverdelers, hebben de bevoorrading verder ingeperkt.

AZG vindt het onaanvaardbaar dat de humanitaire medische hulpverlening en het algemene gezondheidssysteem lijden onder de situatie. AZG stelt de invloed van het embargo op de gezondheid en de economie al sinds 2006 aan de kaak. AZG heeft verschillende keren haar ongerustheid geuit over de gevolgen van de blokkade voor een bevolking die al ernstig aangetast is door vele jaren van conflict. De voorbije twee jaar is het zorgsysteem van Gaza enorm verzwakt door economische factoren, door het tweeledige conflict Israëli-Palestijnen/Palestijnen onderling, en door de onenigheid binnen het ministerie voor Volksgezondheid.

AZG werkt in de Gazastrook sinds 1989. De huidige activiteiten concentreren zich op post-operatieve, pediatrische en mentale zorg.