Sociale media

  • NL
Open the menu

Bezorgdheid over verhoogde druk op Tsjetsjeense ontheemden in Ingoesjetië om terug te gaan naar huis


Op 29 mei ondertekenden Mourat Ziazikov, de nieuwe president van Ingoesjetië en Generaal van de Bijzondere Diensten, en Akhmad Kadyrov, hoofd van de Tsjetsjeense pro-Russische administratie, een overeenkomst die voorziet in de terugkeer naar Tsjetsjenië van Tsjetsjeense ontheemden die zich momenteel in Ingoesjetië bevinden. Deze overeenkomst doet de bezorgdheid groeien over de toekomst van bijna 200.000 Tsjetsjenen die hun toevlucht hebben gezocht in Ingoesjetië.

AZG bevestigt nogmaals dat het huidige, extreem gewelddadige klimaat in Tsjetsjenië de belangrijkste reden is waarom de burgerbevolking gevlucht is, en tevens waarom ze tot op heden steeds weigerden terug te keren. Volgens AZG is repatriëring slechts mogelijk op vrijwillige basis, en enkel wanneer de veiligheidsomstandigheden in het land van oorsprong dit toestaan. Het is duidelijk dat deze omstandigheden vandaag niet bestaan.
In Tsjetsjenië is de intensiteit van het geweld niet afgenomen. Integendeel, bombardementen, schoonmaakoperaties, raketten, doodseskaders en martelingen zijn er de norm. De oorlog, door Moskou steeds omschreven als een antiterrorisme-operatie richt zich op een burgerbevolking die beroofd is van alle rechten, bijstand en bescherming - en het slachtoffer is van bijzonder gewelddadig machtsmisbruik.
De zwakheid van de geleverde hulp, de stimulansen of bedreigingen, om de ontheemden proberen te verplichten terug te keren naar Tsjetsjenië heeft tot op vandaag geen massale vrijwillige terugkeer veroorzaakt. Integendeel, de exodus vanuit Tsjetsjenië is blijven voortduren.
AZG is verontrust over dit akkoord, dat een nieuwe fase inhoudt naar de verplichte terugkeer van de burgers, terwijl de veiligheidsvraag niet is opgelost, en zelfs niet in vraag is gesteld.