Sociale media

  • NL
Open the menu

Behandeling tegen HIV/aids steeds meer beschikbaar


Een behandeling tegen HIV/aids, inclusief antiretrovirale therapieën (ARV), wordt ook in ontwikkelingslanden steeds meer beschikbaar. De medicijnen en de bijbehorende laboratoriumtests worden echter zelden gratis aangeboden. De meeste mensen met HIV/aids in ontwikkelingslanden sterven daarom vaak omdat ze de financiële bijdrage die hen gevraagd wordt gewoonweg niet kunnen betalen.

Het is bewezen dat het vragen van een financiële bijdrage aan HIV/aidspatiënten in ontwikkelingslanden een ernstig obstakel vormt voor rechtvaardige, efficiënte en kwaliteitsvolle behandelingsprogramma’s. Bovendien verhindert dit een mogelijke uitbreiding van deze programma’s.
Wij vinden dat omwille van humanitaire en economische redenen en in het belang van de volksgezondheid, iedereen vrije toegang dient te krijgen tot een uitgebreid minimumpakket van medische zorgverlening, waaronder ARV’s.
Geconfronteerd met de hoogdringendheid en de ernst van de situatie, hebben leden van onder andere HEARD, IRD en AZG de “Free by Five” verklaring opgesteld, waarin ze de noodzaak van een gratis behandeling benadrukken.
De doelstellingen van de “Free by 5” verklaring zijn de volgen

  • Bewijzen leveren uit de economische en gezondheidssector, die de beleidsmakers en de regeringen kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen in verband met gratis verzorging;
  • UNAIDS, WHO, het Globaal Fonds, de Wereldbank, PEPFAR en andere donoren aansporen om richtlijnen aan te nemen en het principe en de implementatie van gratis zorgverlening actief te promoten;
  • Activisten en anderen bijstaan in hun pleidooien voor het bekomen van gratis behandeling.

U kunt uw steun voor het principe van gratis HIV/aids-behandeling betuigen, door de “Free by 5” verklaring vandaag nog te ondertekenen.
Als u de verklaring wilt ondertekenen, gelieve dan:
1. vóór 20 november een e-mail te sturen naar Sabrina Lee (freeby5@hotmail.com);
2. uw naam, functie, organisatie en contactgegevens op te geven;
3. aan te geven of u tekent in eigen naam of als vertegenwoordiger van uw organisatie.
Dit zijn de eerste ondertekenaars van de verklaring: Stephen Lewis, speciaal afgezant van de VN voor HIV/aids in Afrika; Alice Desclaux, arts, professor in de antropologie en voorzitster van het Onderzoekscentrum voor Cultuur, Gezondheid en Samenleving (CReCSS), universiteit Paul Cézanne, Aix-Marseille, Frankrijk; Hélène Rossert-Blavier, voorzitster van Aides (Frankrijk), vice-voorzitster van het Globaal Fonds voor de strijd tegen Aids, Tuberculose en Malaria; Gorik Ooms, algemeen directeur AZG-België; Bernard Taverne, antropoloog, arts, Onderzoeksinstituut voor Ontwikkelingssamenwerking, Dakar, Senegal; Alan Whiteside, professor en hoofd van Health Economics and HIV/aids Research Division (HEARD), universiteit van KwaZulu-Natal, Durban, Zuid-Afrika, en Nicoli Nattras, professor in the economie en voorzitter van het Centre for Social Science Research, universiteit van Kaapstad, Zuid-Afrika.