Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG zet hulpverlening voort na cycloon


De medische teams van AZG zijn nog steeds volop in de weer in Mathbaria ten zuiden van het district Pirojpur, waar ze instaan voor 300 à 320 consulten per dag. Ze zetten ook hun water- en saneringsactiviteiten in het district Patuakhali verder. De algemene situatie is verbeterd nu het grootste deel van de bevolking wat bijstand heeft genoten.

Er zijn twee AZG-klinieken in de belangrijkste dorpen Sapelzhat (45 000 inwoners) en Betemore (28 000 inwoners), terwijl twee andere teams rondreizen in de zwaarst getroffen gebieden en gemiddeld vijf dorpen per week aandoen.

AZG concentreert zich op de meest kwetsbare groepen en de meeste patiënten zijn kinderen jonger dan vijf. De meeste tijdens de consulten vastgestelde problemen zijn diarree, luchtwegeninfecties, ontstoken huid, ogen en snijwonden en kleinere problemen.

“Er komen nog steeds veel mensen naar onze klinieken omdat ze moeilijk toegang krijgen tot gezondheidszorg,” aldus AZG-arts Peter Reynaud in Mathbaria. “We stellen gelukkig veel vooruitgang vast en de bevolking lijkt de situatie het hoofd te bieden. De elektriciteit werd op de meeste plaatsen hersteld, de mensen zijn begonnen met de wederopbouw van hun huizen en ze helpen met het schoonmaken van de drinkwaterbassins.”

AZG voerde ook zijn water- en saneringsactiviteiten op in Mathbaria omdat de vervuiling van de drinkwaterbassins tijdens de cycloon de belangrijkste bron van ziekten was. Het werk wordt afgestemd op de specifieke noden in elk dorp en betreft het schoonmaken van waterbronnen, het plaatsen van zandfilters of buisputten. Patiënten en hun families krijgen ook een voorraad waterzuiveringstabletten voor een week.

Het water- en saneringswerk wordt ook voortgezet langs de kust in het district Patuakhali. AZG herstelt of vervangt ongeveer 20 buisputten in scholen en dorpen in Galachipa.

Ondertussen beëindigen de teams de verdeling van basisgoederen in het gebied. Er werden bijna 4000 kits met dekens, watercontainers en kleding per boot naar de noodlijdende bevolking gebracht.

Het gebied werd zwaar getroffen door de cycloon en het feit dat de eilanden moeilijk bereikbaar waren, bemoeilijkte de hulpverlening. Gelukkig kregen ook de meeste mensen in de afgelegen gebieden bijstand.

“De noodsituatie raakt stilaan opgelost en het aantal mensen dat nog geen hulp kreeg vermindert,” zo vertelt Tony Marchant, AZG terreincoördinator in Galachipa. “Organisaties die gespecialiseerd zijn in ontwikkeling nemen het nu over om problemen op langere termijn aan te pakken zoals wederopbouw, voedselvoorziening en water- en saneringsprogramma’s op lange termijn.”