Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG zet grootscheepse hulpactie op touw in Soedan


Om de enorme humanitaire noden in Darfur in het westen van Soedan te helpen lenigen, transporteerde Artsen Zonder Grenzen (AZG) alleen al in juli 1.400 ton benodigdheden (voor een totale waarde van meer dan drie miljoen euro) per schip of per vliegtuig naar Soedan. De opgestuurde materialen bevatten onder andere grote hoeveelheden medische en logistieke voorraden, maar ook containers vol voedsel.

Sinds het begin van de operaties van AZG in Soedan werden al meer dan 6.000 ton goederen overgebracht.
Een internationale staf van AZG, bestaande uit 160 medewerkers, is actief op 24 verschillende locaties, verspreid over de regio Darfur. Bovendien stelt AZG meer dan 2.000 Soedanezen te werk in Darfur, om ziektes en ondervoeding te bestrijden. Op die manier wordt er hulp geboden aan zo’n 550.000 mensen.
Op maandag 16 augustus is opnieuw een cargovlucht vertrokken vanuit Oostende. Deze vlucht tranporteerde medicijnen, medische uitrusting en logistieke materialen. De komende twee weken zullen er eveneens 5 schepen met goederen vertrekken uit verschillende locaties.
AZG is in West-Darfur actief in en rond Abu Zahr, Al Riad, Armadata, El Genina, Furro Burranga, Garsilla, Habillah, Kerenik, Mornay, Nyertiti en Zalingei.
In Zuid-Darfur wordt er gewerkt in Nyala, Shariya en Kass.
In Noord-Darfur is AZG aanwezig in Al Fashir, Kebkabiyah, Shadad en Zam Zam.
De activiteiten van AZG in de regio Darfur omvatten onder ande

  • Het voeden van ondervoede kinderen in de therapeutische voedingscentra en de verzorging van licht ondervoede kinderen in de supplementaire voedingscentra.
  • De behandeling van patiënten die lijden aan diarree (de voornaamste doodsoorzaak, vooral bij kinderen jonger dan 5 en bij de oudere bevolking).
  • Het uitdelen van voedsel aan de families van ondervoede kinderen.
  • Het voorzien van drinkwater en latrines om het risico van ziektes te verminderen.

Tussen 19 en 26 juli behandelde AZG ongeveer 10.000 ondervoede kinderen in haar therapeutische en supplementaire voedingscentra. Het medische personeel verrichte in diezelfde periode bijna 12.000 consultaties.
Aan de andere kant van de grens, in Tsjaad, biedt een AZG-team, bestaande uit 33 internationale medewerkers, op 11 locaties bijstand aan vluchtelingen uit Darfur.