Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG waarschuwt: extra voeding zal ondervoede kinderen niet redden


Artsen Zonder Grenzen heeft vandaag een oproep gedaan om meer voedzame, gebruiksklare voeding (RUF, wat staat voor "ready-to-use food") uit te delen, om de wereldwijde hoge kindersterfte terug te dringen. Jaarlijks sterven immers vijf miljoen kinderen onder de vijf jaar door ondervoeding. De huidige voedselhulp is gericht op hongerbestrijding en niet op de behandeling van ondervoeding, en voorziet te weinig in de behoeften van jonge kinderen, die net het meeste risico lopen, zo waarschuwde AZG.
James Nichols/AZG

“Het gaat er niet alleen om hoeveel voedsel kinderen krijgen, maar ook wat er precies inzit", aldus dr. Christophe Fournier, voorzitter van de Internationale Raad van AZG. "Jonge kinderen die te weinig vitamines en essentiële voedingsstoffen krijgen, worden kwetsbaar voor ziekten die ze normaal makkelijk kunnen overwinnen. Oproepen voor meer voedselhulp hebben geen oog voor de speciale behoeften van jonge kinderen, terwijl net zij het grootste sterfterisico lopen."

RUF is verpakt in individuele porties en bevat alle nodige voedingsstoffen, vitamines en mineralen die een jong kind nodig heeft. Gebruiksklare voeding bevat melkpoeder, suikers en plantaardige vetten. Ze kan ter plaatse geproduceerd en opgeslagen worden, en makkelijk vervoerd worden, zelfs in landen met een warm klimaat. Dankzij die voeding kunnen ondervoede kinderen snel herstellen en hun groeiachterstand inhalen. RUF is ook gebruiksvriendelijk, want de belangrijkste toedieners zijn moeders, geen artsen en verpleegkundigen. Daardoor kunnen er ook veel meer risicokinderen bereikt worden.

“In Somalië geven we pakketten gebruiksklaar voedsel aan acuut ondervoede kinderen, en al na enkele weken zien we dat ze gewicht winnen en weer beginnen op te leven", zo verklaarde dr. Gustavo Fernandez, AZG-missiehoofd in Somalië. "RUF is handig in landen als Somalië, waar de situatie bijzonder onveilig is. Er is ook nood aan algemene voeding, maar voor kinderen onder de drie jaar is die niet heel efficiënt."

Ernstige acute ondervoeding bij jonge kinderen komt frequent voor in grote gebieden in de Hoorn van Afrika, de Sahel en Zuid-Azië, stuk voor stuk regio's die het meest getroffen worden door ondervoeding. De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) schat dat 20 miljoen jonge kinderen ernstig acuut ondervoed zijn, en volgens AZG zal slechts 3 % daarvan in 2007 RUF krijgen.

Alleen therapeutische RUF geven aan ondervoede kinderen, zoals de huidige richtlijnen van de WGO, het Wereldvoedselprogramma en UNICEF aanbevelen, is te beperkt. Dankzij haar hoge voedingswaarde kan RUF immers ondervoeding bestrijden in een vroeger stadium en is ze veel doeltreffender dan het versterkte gemengde meel dat meestal wordt uitgedeeld. AZG test momenteel een programma uit met gewijzigde RUF als supplement, om acute ondervoeding bij kinderen te voorkomen.

“We hebben besloten om op te treden vóór kinderen zwaar ziek worden", aldus dr. Susan Sheperd, medisch coördinator van AZG in Maradi (Niger). "We hebben een programma gelanceerd waarbij alle kinderen onder de drie jaar in risicogemeenschappen RUF krijgen. Op die manier nemen ze de voedingsstoffen in die ze in hun normale voeding missen."

Via die snelle behandelings- of preventieaanpak in Niger geeft AZG aan moeders kleine RUF-verpakkingen als aanvulling op hun normale voeding. Uit de eerste resultaten van dit lopende project, dat meer dan 62.000 kinderen bereikt, blijkt dat RUF veel doeltreffender is dan de traditionele methode waarbij moeders van jonge kinderen versterkt meel en kookolie krijgen.

AZG roept donoren en VN-agentschappen op om het gebruik van RUF dringend te introduceren en uit te breiden. Dat vereist bijkomende fondsen, om de kosten te dekken (in totaal € 750 miljoen) die nodig zijn om de kwetsbaarste doelgroep te bereiken. Bovendien zullen de voedselhulpstrategieën moeten worden afgestemd op de bestaande en nieuw ontwikkelde producten die alle nodige voedingsstoffen bevatten om ondervoede kinderen te doen herstellen.

AZG bestrijdt ondervoeding met therapeutische RUF sinds de eerste producten beschikbaar werden eind jaren 90, en behandelde in 2006 meer dan 150.000 acuut ondervoede kinderen in 22 landen.