Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG vraagt snel meer hulp voor voedselcrisis Tsjaad


In het deel van Tsjaad dat in de Sahel ligt, speelt zich een van de ergste voedselcrises van de laatste jaren af.

Artsen Zonder Grenzen roept op tot een snelle uitbreiding van de humanitaire hulp aan het gebied, vooral voor kinderen jonger dan vijf jaar.
“We maken ons grote zorgen over de aantallen ernstig ondervoede kinderen die onze medische teams zien. In mei hebben wij bijna 3.000 kinderen opgenomen in onze voedingsprogramma's”, aldus Benoît Kayembe, arts en medisch coördinator voor Artsen Zonder Grenzen in Tsjaad.
Bij een recente snelle screening in de regio Hadjer Hamis bleek vijf procent van de onderzochte kinderen zó ernstig ondervoed dat zij in levensgevaar verkeerden. Voor de hele regio zou dat naar schatting neerkomen op zo’n 5.000 kinderen die dringend voedselhulp nodig hebben.
Uitblijvende regens, mislukte oogsten, stijgende voedselprijzen, uitgeputte voedselvoorraden en een slechte toegang tot medische zorg dragen ertoe bij dat de ondervoeding is toegenomen.
Artsen Zonder Grenzen heeft noodhulpprojecten opgestart in de regio's Hadjer Lamis, Batha, Guéra, Salamat en Quaddai en in hoofdstad Ndjamena. De projecten omvatten voedingsklinieken voor kinderen in kritieke toestand en mobiele voedingshulpposten waarbij kinderen een thuisbehandeling krijgen. Een gerichte voedseldistributie aan 60.000 kinderen staat gepland.
De toenemende ondervoeding is een signaal dat de zogenaamde ‘hongenrseizoen' begint: de tijd tussen aanplanting en oogst waarin een tekort aan voedsel ontstaat omdat de voedselvoorraad van de vorige oogst uitgeput is. Dat betekent dat het aantal ondervoede kinderen de komende weken waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. De volgende oogst zal er pas in oktober zijn.
Landelijke overheden, lokale en internationale organisaties hebben hulpactiviteiten opgezet, maar er zijn nog veel gebieden zonder voedseldistributies en medische zorg. Artsen Zonder Grenzen roept op tot het snel opvoeren van de hulp aan de getroffen gebieden, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van kinderen jonger dan vijf jaar.
Tsjaad is niet het enige land dat met een voedselcrisis te kampen heeft. In de meeste landen in de Sahel-regio neemt het aantal ondervoede kinderen toe. Artsen Zonder Grenzen heeft ook noodhulpprojecten opgestart of uitgebreid in Niger, Mali, Burkina Faso en Sudan.