Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG vraagt onmiddellijke herlocalisatie van vluchtelingen


De voorbije weken was Artsen Zonder Grenzen (AZG) getuige van een sterk verhoogde onveiligheid en onzekerheid in het gebied Guekedou in Guinee. Momenteel verblijven daar ongeveer 250.000 vluchtelingen uit Sierra Leone en Liberia in kampen.

Vooral in de regio 'Papegaaienbek' - ten zuidwesten van Guekedou - voerden gewapende groepen meerdere aanvallen uit die de zowat 180.000 vluchtelingen en de lokale, Guinese bevolking (naar schatting 70.000) in groot gevaar brachten. Na de laatste aanval van 12 januari sloegen duizenden vluchtelingen uit de kampen op de vlucht en probeerden het kamp van Nyaedou (ten noorden van Guekedou) waar AZG actief is, te bereiken. In het kamp sprak AZG met meerdere vluchtelingen die getuigden over het lastig vallen en zelfs doden van burgers. Zo verklaarde een vrouw wanhopig: "We willen hier weg. We geven niet om eten, haal ons hier gewoon weg."
Een groot deel van de vluchtelingen uit de regio 'Papegaaienbek' blijkt momenteel ingesloten door de gevechten en heeft dus geen veilig heenkomen meer. Door de onveiligheid in de regio is de humanitaire hulp aan de vluchtelingen permanent bemoeilijkt en met tussenpozen zelfs onmogelijk.
Morten Rostrup - voorzitter van de internationale Raad van AZG - verbleef de voorbije drie weken in de regio en bracht onlangs een bezoek aan 'Papegaaienbek' en het kamp van Nyeadou. "Er is dringend actie nodig voordat het te laat is. Als de herlocalisatie niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, vreest AZG een verdere achteruitgang van de humanitaire situatie in de regio. In dat geval staan we voor een grote humanitaire crisis.", verklaart Rostrup.
Een terreinbezoek aan 'Papegaaienbek' door AZG op 11 januari - een dag voordat de gevechten opnieuw losbarstten - bevestigde het gebrek aan elementaire humanitaire bijstand zoals medische verzorging en voedsel in sommige van de bezochte kampen.
Er zijn plannen om de vluchtelingen over te brengen naar sites bij de steden van Albadaria en Dabola. Deze situeren zich meer landinwaarts en worden als veilig beschouwd door de autoriteiten en het UNHCR. Maar het voorziene tijdsschema biedt niet de noodzakelijke onmiddellijke oplossing van het probleem.
AZG vindt de huidige situatie onaanvaardbaar. De veiligheid van de vluchtelingen zou momenteel de allerhoogste prioriteit moeten krijgen. Het proces van herlocalisatie moet dan ook worden versneld, ongeacht mogelijke logistieke beperkingen. AZG dringt er bij de Guinese overheid en het UNHCR op aan onmiddellijk de nodige overeenkomsten te tekenen om het transport van vluchtelingen mogelijk te maken en te versnellen.