Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG vraagt aan president onmiddellijk verder te mogen werken in Maradi


Drie maanden nadat de autoriteiten van Niger de acties van de Franse afdeling van Artsen Zonder Grenzen hebben opgeschort, vraagt de organisatie om haar voedselprogramma in Maradi onmiddellijk te mogen hervatten.

“De situatie is verontrustend,” zegt dr. Marie-Pierre Allié, voorzitter van AZG. “In de ziekenhuizen en gezondheidscentra die ik bezocht werkt het personeel erg hard, maar het kan de toestroom van ondervoede kinderen niet aan.”
Op het moment dat het werk van AZG werd opgeschort, waren er bijna 3.400 kinderen in behandeling. Elke week kwam er 500 nieuwe kinderen bij. De onderbreking vond plaats tijdens de kritieke overgangsperdiode, vóór er geoogst kan worden. AZG schat dat tijdens die drie maanden bijna 8.000 ernstig ondervoede kinderen behandeld hadden moeten worden in de districten Madarounfa en Guidan Roumdji.

Geen alternatief voor AZG

Veel kinderen hebben hulp nodig, maar tot dusver heeft niemand een geschikt alternatief kunnen bieden voor de medische behandeling die AZG voorzag in de regio Maradi. En ondanks de ernst van de situatie, mag AZG Frankrijk haar werk nog altijd niet hervatten.
Dit verbod op de verzorging van ondervoede kinderen staat in schril contrast met het beleid van de Nigerijnse regering, die de laatste jaren werk maakte van de strijd tegen ondervoeding. Er werd ook een aanzienlijke vooruitgang geboekt, met onder meer een nieuw protocol dat het aantal behandelde kinderen liet stijgen en de ontwikkeling van lokale productie van gebruiksklaar therapeutisch voedsel. Deze goede resultaten zijn in tegenspraak met de houding van een aantal Nigerijnse beleidsmakers, die het bestaan van ondervoeding in het land minimaliseren of zelfs ontkennen.

Efficiënte behandeling mogelijk

Er bestaat een efficiënte behandeling en die werd verschillende jaren ook toegepast in Niger. Dat resulteerde in een sterke afname van kindersterfte door ondervoeding. Veel kinderen in Maradi kunnen vandaag niet genieten van zo’n behandeling, hoe dringend ze die ook nodig hebben.
“De laatste jaren hebben wij innovatieve en efficiënte programma’s opgezet in samenwerking met de Nigerijnse authoriteiten,” stelt dr. Allié. “Gezien de ernst van de huidige situatie, vragen we hen om ons toe te staan onze activiteiten in Maradi verder te zetten, zodat we de ondervoede kinderen kunnen behandelen.
AZG is actief in Niger sinds 2001 en heeft voedselprogramma’s in de regio’s Zinder, Maradi enTahoua. Tussen het begin van 2008 en midden september werden 61.051 kinderen die leden aan acute ondervoeding opgenomen in AZG-voedingscentra. In samenwerking met de gezondheidsauthoriteiten organiseerde AZG ook in hulp tegen epidemieën, door patiënten te behandelen en vaccinatiecampagnes op te zetten. In 2008 reageerde AZG bij epidemieën van mazelen, meningitis en cholera. In totaal werken voor AZG 1,537 mensen in Niger, waarvan 1,468 Nigerijnen.