Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG voert massale hulpoperaties in Darfur nog verder op


De medische hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG), die reeds massaal aanwezig is in Soedan, voert haar noodhulpoperaties in Darfur nog verder op. Woensdag 21 juli vertrekt opnieuw een cargo met 66 ton hulpgoederen aan boord vanuit Oostende richting Soedan. AZG-België doet tevens een dringende oproep voor bijkomende fondsen.

Verscheidene landensecties van AZG zijn al meer dan 6 maanden actief in Darfur. Een ploeg van 140 buitenlandse medewerkers werkt er samen met duizenden Soedanezen om in de hele streek hulp te bieden. De Belgische afdeling van AZG is actief in Noord-Darfur en in de vluchtelingenkampen in buurland Tsjaad.
Begin juli startte AZG-België een eerste project voor eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg in Kebkabiya. "Dit kleine stadje in Noord-Darfur telde oorspronkelijk 15.000 inwoners," zegt Nathalie Civet, medisch coördinatrice voor de Soedanese projecten van AZG-België. "In april van dit jaar zochten echter nog's 45.000 ontheemden hier een opvang; de meerderheid van hen moet overleven in verschrikkelijke omstandigheden. Velen onder hen lijden aan vaak voorkomende ziekten zoals diarree, ontstekingen van de luchtwegen of malaria, maar hadden tot voor kort geen enkele toegang meer tot medische zorg."
Op 17 juli startte AZG een nieuw programma in Sarif Omra, een gebied in Noord-Darfur dat bijzonder zwaar getroffen is. Net zoals het project in Kebkabiya staat ook dit programma in voor de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg. Op die manier kan AZG tegemoet komen aan basisbehoeften zoals therapeutische voeding voor ernstig ondervoede kinderen en kraamzorg voor zwangere vrouwen.
Jérôme Oberreit, AZG-coördinator in Brussel voor de operaties in Soedan, verklaart: "Ons doel is verzorging te bieden in een streek die gebukt gaat onder een catastrofale humanitaire crisis, aan een bevolking die zelfs geen toegang heeft tot de meest elementaire gezondheidszorg. Aangezien de crisis in Darfur erg gewelddadig van aard is, hebben we voorzieningen getroffen om oorlogsslachtoffers te opereren. Uiteraard voeren we ook andere noodzakelijke operaties, zoals keizersneden, uit. Bovendien omvat het project ook een luik dat instaat voor de monitoring tijdens epidemieën, die een reëel gevaar vormen."
De hoogdringendheid van de crisis noodzaakte AZG een Boeing 747 te charteren om het noodzakelijke materiaal van België naar Soedan te vliegen. Het gecharterde vliegtuig, dat op 21 juli vanuit Oostende zal vertrekken, zal zo'n 66 ton goederen vervoeren (prijs: 732.000 euro). Het gaat hier onder andere om tenten, honderden meters plastic zeilen als beschutting, voertuigen, water en sanitair materiaal, en essentiële geneesmiddelen. Eveneens inbegrepen zijn 13 ton therapeutische voeding, voldoende om 400 zwaar ondervoede kinderen gedurende 3 maanden te verzorgen.
"Dit is al de tweede chartervlucht die we de afgelopen weken naar Soedan stuurden, en het zal zeker niet de laatste zijn," aldus Oberreit. "Elke dag opnieuw identificeren we nieuwe behoeften. Hoe verder we ons van de steden verwijderen, hoe meer het land verwoest is door het conflict en hoe nijpender het gebrek aan hulp."
Momenteel werken 27 personen voor AZG-België in Soedan; acht onder hen zijn Belgen. AZG-België biedt ook bijstand aan de 100.000 Soedanese vluchtelingen die hun toevlucht hebben gezocht in buurland Tsjaad.