Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG voert hulp op in strijd tegen marburg-epidemie


Sinds vorig jaar november zijn in Angola 181 verdachte gevallen van Marburg gemeld, een hemorragische koorts die lijkt op het dodelijke ebola. 156 patiënten zijn intussen overleden. Het epicentrum van de epidemie ligt in het ziekenhuis van Uige (noorden van het land), maar ook elders in de provincie werden meerdere besmettingen vastgesteld. Ook in de hoofdstad Luanda worden enkele verdachte gevallen onderzocht. De patiënten zijn allen afkomstig uit Uige of hebben in die regio gereisd.

Volgens de laatste cijfers (12 april) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er inmiddels 231 gevallen geteld, van wie er 210 overleden zijn.
“De situatie is ernstig”, aldus de verontruste dr. Martin De Smet, verantwoordelijke voor het urgentieteam van AZG. “De epidemie is nog niet onder controle, maar we kunnen nu al vaststellen dat er nog nooit zoveel doden zijn gevallen door een hemorragische koorts van het marburgtype.” De Belgische afdeling van AZG stuurde gisteren een team van 4 medewerkers naar Angola om de hulp in de strijd tegen de epidemie op te voeren. Andere secties van AZG zijn reeds in het gebied aanwez

Isolatie-eenheden

Sinds 22 maart laatstleden heeft AZG een omvangrijke interventie ontwikkeld om de epidemie te bestrijden. We werken in het ziekenhuis van Uige, waar we een isolatieruimte hebben geïnstalleerd. Hier kunnen de verdachte gevallen die door de teams van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Angolese ministerie van Volksgezondheid werden vastgesteld, worden behandeld. De verdachte patiënten worden voor onderzoek naar deze afdeling overgebracht. In het universitaire ziekenhuis van Luanda werden een gelijkaardige isolatieafdeling en vier overgangseenheden opgericht.
Onze activiteiten bestaan niet alleen uit het isoleren van de geïnfecteerde patiënten, maar ook uit de opleiding van gezondheidsmedewerkers zodat ze besmetting met het virus kunnen voorkomen. Hoewel er geen specifieke behandeling of vaccin tegen marburgkoorts bestaat, verzekert AZG de verzorging van de zieken en helpt hen bij het bestrijden van de pijn en bij de rehydratatie. De teams van AZG gaan eveneens de strijd aan met de stigmatisatie van de zieken en het personeel dat hen verzorgt. Ze bieden psychologische bijstand en informeren de bevolking van de door het virus getroffen gebieden.
“We zorgen er in het bijzonder voor dat de lichamen van de overleden personen begraven worden volgens strikte procedures”, verklaart Martin De Smet. “Dat is van groot belang om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Maar hiervoor moeten we dicht bij de bevolking staan en haar goed informeren over de gevaren van de ziekte en de te nemen voorzorgmaatregelen.”

Hulp van AZG-België

Het team dat AZG gisteren uitstuurde bestaat uit twee artsen, een verpleegkundige en een specialist in water en sanering. Drie medewerkers zullen naar Songo gaan (in de provincie Uige) waar onlangs twee gevallen van marburgkoorts werden bevestigd en waar een vijftiental mensen die met de zieken in contact zijn geweest al onder toezicht staan. De taak van de specialisten van AZG bestaat eruit nieuwe gevallen op te sporen en een isolatieruimte in het ziekenhuis te installeren. De Belgische arts van het team maakte ook al deel uit van de interventie voor de ebola-epidemie in Kikwit in de Democratische Republiek Congo (DRC) in 1995.
De huidige actie van AZG omvat eveneens het zuiden van de Democratische Republiek Congo (DRC), waar een noodteam langs de grens met Angola instaat voor epidemiologisch toezicht en preventie.
AZG heeft al meerdere interventies tegen epidemieën van marburg en ebola uitgevoerd. Met name in de DRC in 1995 en 1999, in Gabon in 1997 en 2002, in Oeganda in 2001, in Congo-Brazzaville in 2003/2004 en in het zuiden van Soedan in 2004. Dankzij deze noodinterventies heeft AZG veel ervaring kunnen opbouwen met de controle van de ziekte en het verzorgen van de zieken.