Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG versterkt SARS-interventie in Vietnam


AZG versterkt haar team in het Bach Mai ziekenhuis in Hanoi, Vietnam. Het team is aanwezig sinds 19 maart en helpt er bij de bestrijding van de longaandoening SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), die reeds 75 mensenlevens eiste. Wereldwijd zijn naar schatting 1800 mensen met de ziekte besmet.

Het AZG-team telt zes leden en richtte in het ziekenhuis een quarantainevleugel in met een capaciteit van 100 patiënten. Voorts geven zij opleiding in afzonderings- en beschermingstechnieken aan het lokale medische personeel en zullen ze psychologische bijstand verlenen aan personeel en patiënten.
"AZG heeft ruime ervaring met het indijken van besmettelijke ziekten en onze aanwezigheid is belangrijk voor het lokale personeel, onder wie velen begrijpelijkerwijze angstig zijn om deze mysterieuze ziekte te behandelen," aldus William Claus, die de noodinterventie van AZG in Hanoi leidt.
AZG verdeelde 200 antibiotische en 100 antivirale behandelingen in Hanoi. In de quarantainevleugel werden tot dusver 58 patiënten behandeld bij wie gevreesd werd dat ze met SARS besmet waren. Verder zijn 4 patiënten overleden en 27 anderen konden het ziekenhuis inmiddels verlaten.
"In onze behandeling concentreren we ons niet alleen op de medische aspecten," zo legt Claus uit, "we hebben een psychologisch bijstandsprogramma opgezet om patiënten te helpen het trauma van hun ziekte en van de afzondering die ze moeten doormaken, te overwinnen."
Momenteel ziet het er volgens William Claus naar uit dat het aantal nieuwe verdachte gevallen in het Bach Mai hospitaal afneemt. AZG blijft de situatie op de voet volgen, temeer daar er slechts weinig informatie beschikbaar is over hoe de ziekte zich in de gemeenschap verspreidt.
In Hongkong, een van de plaatsen die het zwaarst door de ziekte is getroffen, zal AZG weldra starten met een team van vrijwilligers, die voor de lokale bevolking voorlichtingssessies zullen organiseren over SARS en mogelijkheden om zich preventief te beschermen.