Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG versterkt haar teams in strijd tegen verschillende epidemieën


Als reactie op een zorgwekkende toename van het aantal sterfgevallen in de Democratische Republiek Congo (DRC), heeft Artsen Zonder Grenzen (AZG) extra personeel en medicijnen ter plaatse gestuurd. Er wordt gestreden tegen verschillende epidemieën.

Sinds januari 2003 nemen de lokale gezondheidsautoriteiten en AZG een toename waar van het aantal gevallen van cholera in de provincie Katanga. Deze nieuwe uitbraak volgt op een grootschalige epidemie in 2002. "Momenteel tellen we bijna honderd gevallen per week in Lubumbashi-stad en ongeveer driehonderd in heel Katanga", aldus Alain Decoux, AZG-landverantwoordelijke in DRC. "In de provincie Oost-Kasaï wijst niets erop dat de epidemie zich stabiliseert. Gemiddeld worden er 250 nieuwe gevallen per week geregistreerd. In de stad Mbuji Mayi lijken de cijfers licht te dalen, maar in de buitenwijken, vooral de mijnsites, zagen we de voorbije twee weken een nieuwe stijging."
"Het gezondheidssysteem van Congo ligt in puin. Cholera wordt een permanente realiteit in de twee provincies", zo legt Luc Nicolas uit, operationeel coördinator voor AZG in Brussel. De eerste uitbraak van de huidige epidemie dateert al van september 2001. Sindsdien werden 19.000 gevallen en meer dan 1.200 doden geteld. Tijdens de laatste maanden van 2002 breidde de epidemie zich uit van Katanga naar de provincie Oost-Kasaï. Daar telden AZG-teams sindsdien meer dan 3.900 gevallen en 209 doden.
"Diamantmijnen zijn de belangrijkste economische activiteit in Oost-Kasaï. Die provincie is zowat het 'Congolese Eldorado'. De bevolking stroomt van overal toe, op zoek naar snelle rijkdom. Water, hygiëne en sanitatie zijn geen prioriteiten. De sociale structuur is uitermate kwetsbaar en de mobiliteit zeer hoog. Bovendien houdt de plaatselijke bevolking de traditionele dodenrituelen in stand, wat de verspreiding van cholera in de hand werkt. Onze teams spenderen veel tijd en energie om de bevolking bewust te maken en om hen de basisprincipes van hygiëne bij te brengen. Dit werpt zijn eerste vruchten af in de steden, maar de slechte sanitaire toestand in de mijnsites doet ons een nieuwe, dramatische uitbraak van de epidemie in deze regio's vrezen", aldus Alain Decoux.
Momenteel zijn twaalf ex-pats ingezet in de strijd tegen cholera. Ze worden bijgestaan door bijna 100 nationale medewerkers. In Oost-Kasaï superviseren zij in totaal veertien centra voor cholerabehandeling (CTC).
Maar cholera is niet de enige gezondheidscrisis. Ook mazelenepidemieën grijpen om zich heen. AZG-teams organiseren nu grootscheepse vaccinatiecampagnes voor meer dan 250.000 kinderen in de gezondheidszones van Kinkondja (provincie Katanga), Inongo (provincie Bandundu), Bikoro (Evenaarsprovincie) en Aketi (oostelijke provincie).
Sinds eind 2002 wordt Kinshasa ook getroffen door een griepepidemie. Ten minste de helft van de bevolking is bedreigd. Om deze epidemie te bedwingen, verleent AZG extra steun in 37 gezondheidscentra in Kinshasa. Het gaat om gewaarborgde vrije toegang tot behandeling, opleiding van personeel en bevoorrading met geneesmiddelen.