Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG veroordeelt onwil Raad van Europa om Russisch beleid in oorlog Tsjetsjenië af te keuren


De stemming door de Raad van Europa gisteren, waarbij het Russische beleid in Tsjetsjenië werd goedgekeurd, tekent het falen van een strategie die deze instelling al meer dan zeven jaar nastreeft. De Raad wilde, via een samenwerkingsstrategie, Rusland integreren in de gelederen van de democratische staten. Het is duidelijk dat hierbij partij gekozen wordt voor een staat die de basisrechten van burgers in oorlogstijd schendt.

Tijdens haar zitting over Tsjetsjenië ontving de Parlementaire Vergadering bewijzen die een somber beeld schetsten over de ernstige en systematische schending van mensenrechten. En toch was de enige reactie van de Vergadering "de Russische autoriteiten dringend te verzoeken samen te werken met alle lichamen van de Raad van Europa."
AZG is verbijsterd over de zwakheid van de "druk" die deze instelling, die verondersteld wordt het respect voor mensenrechten af te dwingen bij haar 43 lidstaten, bereid is uit te oefenen op Rusland.
AZG's bewijzen aan het Parlement toonden duidelijk aan dat burgers in Tsjetsjenië onder een terreurbeleid leven, in een gevangenisachtige omgeving, gekenmerkt door willekeurige regels en dagelijks geweld. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat grote aantallen burgers heil zoeken in nabijgelegen Ingoesjetië, waar tussen 20.000 en 50.000 van deze mensen nog niet eens officieel geregistreerd werden. Ze worden ondergebracht in huizen in smerige, onmenselijke omstandigheden. Het gebrek aan hulp en zorg is gecombineerd met rechtstreekse bedreigingen om te proberen hen terug naar Tsjetsjenië te drijven.
Geen enkele internationale instelling lijkt in staat of bereid te zijn de basisrechten van deze mensen te beschermen.