Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG veroordeelt gedwongen verhuizing van ontheemde Tsjetsjenen


De internationale hulporganisatie AZG veroordeelt de gedwongen verhuizing van ontheemde Tsjetsjenen en Russen naar tijdelijke locaties in Grozny, waar geweld en onveiligheid deel uitmaken van het dagelijks leven. De sluiting op zondag van een kamp in Znamenskoye, Noord-Tsjetsjenië, is volbracht door een georganiseerde campagne van getreiter en dwang door de autoriteiten die de ontheemden geen andere keuze liet dan te vertrekken.

AZG veroordeelt de Russische autoriteiten voor deze actie en bekritiseert het gebrek aan daadkracht bij OVSE, VN en de internationale gemeenschap met het oog op de duidelijke bewijzen van wijdverspreide dwang en getreiter. AZG vraagt de VN-onderzoeksmissie die vandaag naar Znamenskoye gaat, met aandrang om een einde te maken aan de gedwongen verhuizing van de ontheemden.
"Het is overduidelijk dat het hier niet om vrijwillige terugkeer gaat.", zegt José A. Bastos, operationeel directeur bij AZG. "Moeders in Znamenskoye vertelden ons over hun angst om terug te keren naar Grozny uit vrees voor hun leven, en vooral voor het leven van hun zonen."
De gebeurtenissen in Znamenskoye leiden tot de vrees bij AZG dat dit patroon van zogenaamde 'vrijwillige' terugkeer zich zal herhalen elders in de Kaukasus-regio waar nog zowat 180.000 ontheemden verblijven, op de vlucht voor het geweld in Tsjetsjenië waar bombardementen, schietpartijen, willekeurige arrestaties en folteringen dagelijkse routine zijn.
Znamenskoye bood onderdak aan 2200 ontheemden totdat de voorbije weken tenten zijn neergehaald en latrines afgebroken.De overblijvende bewoners werden aangezet te vertrekken door hen te zeggen dat gas, electriciteit en water zouden worden afgesloten. Bijkomende psychologische druk kwam er door hen te vertellen dat ze alle aanspraken op toelagen en voordelen zouden verliezen als ze niet meteen terugkeerden naar Grozny.
Westerse regeringen zijn ingelicht door OVSE over de druk die is gebruikt in Znamenskoye en andere kampen. Desondanks is niets ondernemen om dergelijke maatregelen tegen te gaan.
De VN-onderzoeksmissie naar Znamenskoye van vandaag komt te laat om de 2200 Tsjetsjenen en Russen te helpen die zijn verhuisd naar Grozny. AZG vraagt in het belang van de overblijvende ontheemden dat de VN een einde maken aan de gedwongen verhuizing.
Een '20-puntenplan' voor de verhuizing van zowat 180.000 ontheemden tijdens de komende twaalf weken is zopas in gang gezet door de autoriteiten die verzekerden dat alles op vrijwillige basis zou gebeuren. AZG is van mening dat elke campagne van vrijwillige terugkeer ook de mogelijkheid moet bieden om te blijven. Dat houdt in dat basisdiensten en -faciliteiten in stand moeten blijven voor degenen die blijven.
VN-richtlijnen stellen dat ontheemden het recht hebben te worden beschermd tegen gedwongen terugkeer naar of nieuwe vestiging op elke plaats waar hun leven, veiligheid, vrijheid en / of gezondheid in het gedrang kunnen zijn. AZG dringt aan dat de Tsjetsjeense ontheemden de volledige bescherming krijgen door de verantwoordelijke agentschappen zoals UNHCR (VN-Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen) en de VN-Hoog Commissaris voor de Mensenrechten.