Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verleent bijstand aan Liberianen op de vlucht voor conflict in Ivoorkust


Als reactie op de aanhoudende gevechten en de verslechterde toestand in Ivoorkust, is AZG van start gegaan met een hulpprogramma voor vluchtelingen die de grens met Liberia oversteken en aankomen in het transitkamp van Toe Town. AZG beheert er sinds januari een ziekenhuis en heeft nu ook een mobiele kliniek in de dorpen Zodru, Gbarlee en Diala voor de opvang van vluchtelingen.

Meer dan 20.000 mensen vluchtten reeds naar Liberia sinds de gevechten in de Ivoriaanse grensstreek met Liberia uitbraken. De meesten zijn Liberianen die naar hun land terugkeren, maar er zijn ook Ivorianen bij. Zij steken voornamelijk in Nimba en Grand Gedeh de grens over. Meestal weten de terugkerende Liberianen zich zonder al te veel moeilijkheden in de bevolking te integreren, maar voor de Ivorianen die geen familie hebben in het land, luidt het verhaal anders.
"De mensen sloegen op de vlucht nadat hun dorpen in handen vielen van de gewapende rebellen. Die beloofden niemand kwaad te doen, maar na enige tijd begonnen de soldaten toch huizen te plunderen en verjoegen ze heel wat inwoners", aldus Hani Khalifa, medisch coördinator van AZG.
In Zodru, een dorpje nabij de grens met Ivoorkust, beheert AZG een mobiele kliniek. Hier kwamen sinds december meer dan 1.200 mensen toe. De vluchtelingen steken met een kano de rivier over, daarbij proberend om zoveel mogelijk bezittingen mee te nemen en om hun familieleden samen te houden.
In de nationale gezondheidscentra en ziekenhuizen heerst vaak een tekort aan medische basisvoorzieningen. "Toen we in Zodru toekwamen, moesten we een jongetje met een neusbloeding behandelen met onze noodhulpkit omdat het ziekenhuis niet beschikte over de vereiste medicijnen voor noodgevallen", zo vertelt Khalifa.
Naast de normale raadplegingen heeft AZG medische screenings georganiseerd en vaccinaties tegen mazelen in het transitcentrum. Op die manier wordt rechtstreekse medische bijstand verzekerd aan deze kwetsbare bevolking. De screening stelde een aantal gevallen van ernstige of matige ondervoeding bij kinderen vast. De ernstig ondervoede kinderen worden overgebracht naar het therapeutisch voedingscentrum dat onlangs in Saclepia opende. De matig ondervoede kinderen worden geholpen in de AZG-kliniek.