Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verheugd over betere toegang tot gezondheidszorg in Sierra Leone


Sinds 27 april 2010 is in Sierra Leone gezondheidszorg gratis voor zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en kinderen jonger dan 5 jaar.

Artsen Zonder Grenzen is tevreden met dit nieuwe beleid en hoopt dat deze kwetsbare groepen zo een betere toegang tot de gezondheidszorg zullen hebben.
“We zijn heel blij dat de regering in Sierra Leone heeft besloten om zwangere vrouwen en kinderen niet langer te laten betalen voor gezondheidszorg,” aldus Stuart Zimble, coördinator van Artsen Zonder Grenzen in Sierra Leone. “In een land met zo veel problemen op het vlak van gezondheid moet de bevolking beter gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg.”
Sierra Leone heeft nog steeds af te rekenen met extreme armoede en doet het erg slecht wat gezondheid betreft. Eén kind op vier sterft vóór het vijf jaar oud is en één op acht vrouwen loopt het risico om bij een zwangerschap en/of de bevalling aan complicaties te sterven. Meer dan de helft van de bevolking moet het met minder dan een dollar per dag stellen.

Artsen Zonder Grenzen werkt sinds 1986 in Sierra Leone. In de stad Bo leidt de organisatie een ziekenhuis met gezondheidszorg voor moeders en kinderen. Het beschikt over een therapeutisch voedingscentrum voor ondervoede kinderen, een pediatrische afdeling en een kraamafdeling met een operatiezaal die is ingericht met het oog op moeilijke zwangerschappen. Artsen Zonder Grenzen biedt in de regio ook ondersteuning aan het ministerie van Volksgezondheid, in vijf gezondheidscentra en dertig gezondheidsposten op het platteland.
De ervaring die Artsen Zonder Grenzen in Sierra Leone en andere ontwikkelingslanden heeft opgedaan, leert dat de kostprijs een grote hindernis is voor patiënten om gezondheidszorg te zoeken. Nadat Artsen Zonder Grenzen gratis gezondheidszorg aanbood, werden tien keer meer kinderen met malaria behandeld. Nochtans was het bedrag dat voordien moest worden betaald ook erg laag.
“Het is niet zo dat alle problemen, die de toegang tot gezondheidszorg voor die kwetsbare groepen beperken, meteen van de baan zijn omdat de zorg nu gratis is. Het is gewoon één belangrijke hindernis die wordt weggenomen,” zegt Zimble.
Daar voegde hij aan toe dat gratis gezondheidszorg voor kwetsbare groepen een uitdaging is: “Het beleid kan pas goed gerealiseerd worden als de nodige medicijnen, materialen en zorgverleners voortdurend beschikbaar zijn, ook op afgelegen plaatsen. Om dit tot een goed einde te brengen, zullen er de komende maanden en jaren nog veel inspanningen nodig zijn.”
Zimble besluitt: “Artsen Zonder Grenzen heeft gezien welke inspanningen de overheid in Sierra Leone heeft geleverd om van dit beleid een succes te maken. We hopen dat ze gepaste en blijvende steun zullen krijgen van partners, zodat dit beleid kan zorgen voor een betere toegang tot de gezondheidszorg voor zij die dat het meest nodig hebben.”

Lees ook de rapporten "
No Cash, No Care" en "
Full Prescription" over hoe een betalende gezondheidszorg de gezondheid van een bevolking in gevaar kan brengen.

Bekijk de video
"Gratis gezondheidszorg kan miljoenen levens redden in arme landen"