Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verdeelt hulpgoederen aan ziekenhuizen in door geweld getroffen Ambon


AZG ging eind vorige week van start met de verdeling van medische hulpgoederen aan vier ziekenhuizen in Ambon, een stad in de provincie Maluku in oostelijk Indonesië. De voorbije zes dagen was de stad in de greep van hevige gevechten, die naar schatting 36 doden en een ongekend aantal gewonden eisten. De vijandigheden gingen vorige nacht door en er vielen ten minste één dode en drie gewonden.

De medische organisatie voerde de noodhulp woensdag via de lucht aan vanuit Jakarta. De dagen daarop werden geneesmiddelen en verbandmateriaal verdeeld naar de ziekenhuizen Al Fatah, Al Muqaddam, Bhakti Rahayu en GPM waar de gewonden worden behandeld.
Het geweld in Ambon volgde op een demonstratiemars zondag door een separatistische beweging van Maluku, waardoor de bestaande spanningen tussen christenen en moslims in de stad werden aangewakkerd. Dat leidde tot zware confrontaties, plunderingen en vernielingen. Maandagochtend werd het kantoor van AZG in brand gestoken, waardoor medische voorraden, computers en gegevens verloren gingen.
“We zijn bijna alles kwijtgeraakt in de brand”, zo vertelt Sabine Rens, AZG-landverantwoordelijke in Indonesië. “Maar het belangrijkste is dat onze Indonesische en internationale medewerkers ongedeerd zijn en verder kunnen werken. Maandag en dinsdag evalueerden we de noden van de ziekenhuizen in Ambon en maakten we de vereiste donatiepakketten klaar. Gisteren leverde ons personeel de goederen rechtstreeks af bij de dokters in vier ziekenhuizen. Twee daarvan zijn gelegen in een moslimwijk, twee andere in een christelijke buurt.”
Tussen 1999 en 2002 was Ambon het toneel van een verbeten conflict tussen christenen en moslims. Daarbij vielen naar schatting 5.000 doden en werd een groot deel van de infrastructuur van het eiland verwoest. Veel mensen moesten hun huizen ontvluchten en verbleven in kampen voor intern ontheemden (“IDP’s”). Sinds in 2002 een vredesakkoord werd ondertekend is de rust teruggekeerd op het eiland en werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de wederopbouw van de materiële en sociale infrastructuur. Veel van de IDP’s konden naar hun vroegere gemeenschappen terugkeren of hun intrek nemen in nieuw gebouwde huizen. Tijdens de recente onlusten werd de stad opnieuw langs de lijnen van het oude conflict verdeeld in strikte moslim- en christenwijken.
“AZG werkt uiteraard zowel in de christen- als in de moslimwijken”, aldus Rens. “Veel van de patiënten die we in de ziekenhuizen zagen toekomen, hebben schotwonden, sommige veroorzaakt door sluipschutters. Anderen hebben brand- of steekwonden of raakten verwond toen ze met stenen werden bekogeld. Gisteren was de situatie iets rustiger, hoewel ons team getuige was van een bomexplosie vlak bij ons kantoor.”
Vóór deze gewelddadige week beheerde AZG verschillende programma’s in Ambon, waaronder een project ter verbetering van water en sanitatie voor IDP’s, een mentaal gezondheidszorgprogramma en een gemeenschapsproject om het succes van het tuberculoseprogramma te verbeteren. Deze projecten zijn sinds zondag opgeschort als gevolg van de vijandigheden.
“Wij zijn vooral bezorgd om de mensen die tijdens de crisis van 1999-2002 uit hun huis moesten vluchten”, zo vertelt Barbara Laumont, een AZG-psychologe die Ambon maandag verliet. “Er leven nog steeds mensen in de vluchtelingenkampen en vele anderen konden pas recentelijk terugkeren naar hun plaats van herkomst. Het risico bestaat dat deze nieuwe uitbraak van geweld de traumatische herinneringen opnieuw zal bovenhalen met alle psychologische problemen vandien, waaronder de posttraumatische stressaandoening.”
AZG is momenteel de enige ngo die nog internationale medewerkers heeft in Ambon.