Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verbijsterd over gerechtelijke uitspraak in de zaak van 5 vermoorde collega’s in Afghanistan


In de lente van 2004 vielen vijf stafmedewerkers van Artsen Zonder Grenzen in een hinderlaag toen ze huiswaarts keerden na een bezoek aan een plattelandskliniek in het noordwesten van Afghanistan. Ze werden doodgeschoten in hun auto. Hierop zette AZG al haar activiteiten in het land stop en vroeg de Afghaanse autoriteiten om een degelijk onderzoek in te stellen. Aanvankelijk gebeurde er weinig, maar na herhaalde oproepen van de familie en AZG begon de Afghaanse regering meer te ondernemen.

Het gerechtshof in Kaboel heeft nu twee verdachten, Abdul Latif en Shampaq, vrijgesproken van moord, maar wel veroordeeld tot respectievelijk 1 en 5 jaar cel voor het niet verhinderen van de moorden. AZG vindt deze uitspraak onbegrijpelijk en vreest dat dit het einde van het onderzoek kan betekenen.
AZG is ontgoocheld door dit vonnis. De vele fouten die gemaakt werden tijdens het onderzoek en die AZG ter ore kwamen, roepen vele vragen op. Het doet twijfels rijzen over de manier waarop de rest van het proces zal verlopen. AZG vreest dat er geen verdere stappen zullen ondernomen worden in het onderzoek.
De hoofdverdachte, Hadji Yacoub, wacht in hechtenis nog steeds zijn proces af, maar AZG heeft geen enkele verdere informatie wat betreft de motieven achter de moorden. Tot overmaat van ramp hebben we vernomen dat de reden waarom het proces van Yacoub zolang op zich laat wachten schuilt in het feit dat zijn gerechtelijk dossier verloren zou zijn gegaan.
Deze rechtszaak geeft een bijzonder onrustwekkend signaal als het men het heeft over de veiligheid en het respect voor humanitaire hulpverleners in Afghanistan. AZG verwacht dat de regering burgers zoals humanitaire werkers en de Afghaanse bevolking beschermt naar bestvermogen. Zowel preventief als juridisch.
AZG volgt de Afghaanse context op de voet en weet dat er nog immense humanitaire noden zijn in vele delen van het land. Of we onze activiteiten kunnen hervatten hangt o.a. af van de behoeften en de veiligheidsoverwegingen. Momenteel echter laat de veiligheidsituatie in Afghanistan zelfs geen verkenningsmissie toe.
AZG zal het gerechtelijk proces blijven volgen in de hoop dat gerechtigheid zal geschieden voor haar vijf vermoorde medewerkers.
AZG wil nogmaals haar warme solidariteit betuigen met de families van Hélène De Beir, Pim Kwint, Egil Tynaes, Fasil Ahmad en Besmillah.