Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG verbetert moeder- en kindzorg in Colombia


De kwaliteit van medische zorgen voor moeders en pasgeborenen is verbeterd en de moedersterfte werd teruggedrongen.

“Als humanitaire organisatie heeft Artsen Zonder Grenzen niet de taak om de verantwoordelijkheden van de staat op zich te nemen,” aldus Joachim Delville, coördinator in Colombia.  “Nu we deze doelen hebben bereikt, denken we dat het ziekenhuis alles in huis heeft om de kraamafdeling te leiden. Er is trouwens een duidelijk engagement van hun kant om kwaliteitszorg te blijven voorzien voor de vrouwen van Chocó en hun pasgeboren baby’s,” zei Delville.
In 2005 ging Artsen Zonder Grenzen van start met seksuele en reproductieve gezondheidszorg in de kraamafdeling van het San Francisco de Asís-ziekenhuis in Quibdó. Dat is het enige ziekenhuis waar gespecialiseerde kraamzorg beschikbaar is voor de gezondheidszorg van 235.000 vruchtbare vrouwen in Chocó, de armste streek in Colombia met een van de hoogste moedersterftecijfers van het land.
Tussen 2005 en 2010 heeft Artsen Zonder Grenzen de kraamafdeling vernieuwd en een nieuwe afdeling neonatologie opgericht, waar baby's die prematuur of met complicaties ter wereld kwamen, gespecialiseerde medische verzorging genieten. Sinds oktober 2009 werden meer dan 220 pasgeboren baby’s op de afdeling neonatologie opgenomen.
Artsen Zonder Grenzen schonk ook materiaal, organiseerde voortdurend opleidingen voor het ziekenhuispersoneel van de kraam- en neonatale afdeling en begon met gezinsplanning en uitgebreide verzorging voor slachtoffers van seksueel geweld.
Sinds 2004 is het aantal bedden op de kraamafdeling gestegen van 27 naar 58 en is het aantal bevallingen meer dan verdubbeld, van 1036 naar 2669 per jaar. Het moedersterftecijfer is spectaculair gedaald:  in 2004 stierf bijna 1% van de moeders bij een eerste bevalling, maar in 2009 lag dat aantal lager dan 0,19%.
“Dat hebben we kunnen realiseren door te investeren in gebouwen, in materiaal en in de beschikbaarheid en de doorlopende opleiding van het personeel," aldus Dr. Roberta Petrucci, verantwoordelijke voor de medische activiteiten van Artsen Zonder Grenzen in Quibdó. “Om de kwaliteit van de gezondheidszorg hier te kunnen handhaven, is het van cruciaal belang dat het ziekenhuis in die drie elementen blijft investeren.”
Tot 2009 had Artsen Zonder Grenzen een aantal mobiele hulpposten, die zowel in stedelijke als in landelijke delen van Quibdó prenatale zorgen en gezondheidspromotie konden voorzien. De activiteiten in Quibdó zijn dan wel afgerond, maar Artsen Zonder Grenzen blijft in de regio Chocó seksuele en reproductieve gezondheidszorg voorzien vanuit mobiele klinieken langs de rivier Baudó.
“Het is niet alleen van cruciaal belang om de tweedelijnskraamzorg te verbeteren om de moedersterfte in Chocó terug te dringen. We moeten er ook op toezien dat bevallingen veilig kunnen verlopen en we moeten een efficiënt systeem van doorverwijzing creëren,” aldus Dr. Petrucci.