Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG uit twijfels over militaire 'humanitaire luchtdroppings' in Afghanistan


AZG heeft vandaag zware twijfels geuit bij de zogenoemde 'humanitaire luchtdroppings' door de Amerikaanse en Britse militaire strijdkrachten. Deze droppings vergezelden de voorbije 24 uur de militaire aanvallen op Afghanistan. AZG stelt dat een dergelijke actie geen antwoord biedt op de werkelijke noden van het Afghaanse volk en pogingen om aanzienlijke hulp aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te leveren, zelfs kan ondermijnen.

Dr. Jean-Hervé Bradol, AZG-arts in Pakistan, verklaart dat de zogenoemde 'humanitaire' actie in feite een pure propagandadaad was, met slechts geringe waarde voor de Afghaanse bevolking. Meer zelfs, het opzettelijk aannemen van een 'humanitair' doel door de militairen, kan problemen opleveren voor de werkelijk onafhankelijke, niet-gouvernementele hulporganisaties aangezien die in de nabije toekomst minder als onpartijdige actoren zullen worden beschouwd. "Hoe kan de Afghaanse bevolking in de toekomst nog weten of een aanbod van humanitaire hulp geen militaire operatie verbergt?", vraagt Dr. Bradol. "We hebben reeds meermaals - in Somalië bij voorbeeld - de problemen gezien die ontstaan voor de kwetsbare bevolking en de hulporganisaties als de militairen tegelijkertijd een oorlog willen uitvechten en hulp verlenen."
Dr. Bradol verklaart dat de werkelijke impact van de veelgeroemde 37.500 voedselpakketten die zijn gedropt, slechts minimaal is op de dreigende voedselcrisis in Afghanistan. "Er is nood aan een grootschalig konvooi van basisvoedsel in plaats van ééndagsporties die zijn ontwikkeld voor soldaten. Tot gisteren waren de Verenigde Naties en hulporganisaties, zoals wijzelf, in staat om zelf nog voedselkonvooien in Afghanistan te krijgen. Door de luchtaanvallen heeft de VN alle konvooien stopgezet. Hulp verlenen zal weer zoveel moeilijker zijn."
AZG-artsen drukken ook hun bezorgdheid uit over de vermelde luchtdropping van medische voorraden. "Medische hulpverlening is niet hetzelfde als het droppen van geneesmiddelen door vliegtuigen. Tenzij ze worden verdeeld door opgeleide medici, kunnen geneesmiddelen meer schade dan goed aanrichten.", zegt Dr. Bradol. "Het droppen van een paar pakketten met medicijnen en voedsel in het holst van de nacht tijdens luchtaanvallen, zonder te weten wie de pakketten zal inzamelen, is zowat nutteloos en kan zelfs gevaarlijk zijn."
AZG verwerpt daarom de idee van een humanitaire coalitie gekoppeld aan de militaire coalitie, zoals gevraagd door President Bush en Eerste Minister Blair. AZG benadrukt de onmiskenbare nood aan onafhankelijke, humanitaire actie. Daarom heeft de organisatie beslist momenteel geen verdere fondsen van betrokken overheden te aanvaarden voor haar hulpactiviteiten tijdens deze crisis.