Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG teleurgesteld door beroep Nederlandse regering tegen uitspraak rechtbank in Genève


Artsen Zonder Grenzen veroordeelt ten stelligste de ontoegeeflijke houding van de Nederlandse regering in de voortzetting van haar rechtszaak tegen AZG en haar aanhoudende ontkenning van de rol die ze speelde in de vrijlating van Arjan Erkel.

In maart werd de rechtszaak die de Nederlandse regering in juli 2004 aanspande tegen Artsen Zonder Grenzen (AZG) afgewezen door een rechtbank in Genève. Het beroep van de Nederlandse regering tegen deze afwijzing getuigt van een ontoegeeflijke juridische halsstarrigheid.
Deze beslissing is een zwaarwichtige politieke daad die in tegenspraak is met het publiekelijk verklaarde engagement van de Nederlandse regering om humanitaire acties te ondersteunen. Het beroep van de regering is eens temeer ongehoord gezien de rechtbank op 15 maart 2007 ondubbelzinnig oordeelde dat de beschuldigingen van de Nederlandse regering volkomen onterecht zijn. De rechtbank oordeelde bovendien dat de suggestie van een lening tussen de twee partijen gebaseerd is op zuivere speculatie. De rechtbank in Genève bevestigde dat AZG er zich nooit toe heeft verbonden het losgeld terug te betalen dat gebruikt werd om Arjan Erkel vrij te krijgen.
Bovendien stelt de rechtbank in Genève in haar vonnis: “Het onderzoek heeft aangetoond dat de transactie en de vrijlating het resultaat waren van de acties ondernomen door de Nederlandse regering en haar contacten.” Het vonnis zegt ook dat de inzameling van het losgeld eenzijdig was georganiseerd door de Nederlandse regering, en dat de Russische en Nederlandse overheden gezamenlijk de vrijlating van Arjan Erkel hebben georganiseerd.
Zowel politieke als humanitaire actoren hebben kritiek op de juridische stappen van de Nederlandse regering. Ook de rechtbank in Genève uitte kritiek in haar uitspraak, door te stellen dat “het ongepast is, zowel voor de slachtoffers van gewapende conflicten als voor humanitaire organisaties en staten, om juridische stappen te ondernemen bij ontvoeringszaken”. De voormalige Nederlandse ambassadeur in Moskou ten tijde van de zaak, verklaarde in een artikel in de Nederlandse krant NRC Handelsblad dat het onverstandig zou zijn beroep aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank in Genève.
Artsen Zonder Grenzen vreest dat de halsstarrige houding van de Nederlandse regering een negatieve impact zou kunnen hebben op de veiligheid van alle hulporganisaties die actief zijn in conflictgebieden.