Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG-teams bieden hulp


De AZG-teams lenigen de bijkomende noden als gevolg van het geweld van de voorbije weken. In Nairobi, waar AZG al meer dan tien jaar HIV/aids- en tuberculose (TB)-zorg biedt in de sloppenwijken, hebben de medische teams extra klinieken en eerstehulpposten opgericht, om mensen die gewond raken tijdens de protesten te verzorgen.

De AZG-teams in Busia en Homa Bay blijven HIV/aidszorg verlenen en bieden ook hulp aan ontheemden. In andere delen van West-Kenia blijven de noodteams die naar het land zijn gereisd om de toegenomen noden te helpen lenigen, bijstand verlenen aan de duizenden slachtoffers van het geweld. Eén van de grootste uitdagingen zal er nu in bestaan, de indirecte gevolgen van het geweld bij de kwetsbaarste ontheemden, die waarschijnlijk nog maanden in kampen zullen moeten verblijven, te blijven aanpakken.

De sloppenwijken in Nairobi

AZG heeft twee eerstehulpposten opgericht in de sloppenwijk Mathare. 32 slachtoffers van het recente geweld werden hier gedurende drie dagen (van woensdag 16 tot vrijdag 18 januari) verzorgd. Verschillende van hen, onder wie een jong kind, hadden kogelwonden en werden doorverwezen naar een ziekenhuis in de buurt. Zeven mensen waren zo zwaar geslagen dat ze eveneens moesten worden opgenomen. AZG werkt samen met een Keniaanse ambulancedienst, om te garanderen dat alle slachtoffers kunnen worden overgebracht naar haar klinieken.

Op vrijdag 18 januari kreeg het AZG-team in de sloppenwijk Kibera twee kinderen binnen. Het ene kind was dertien jaar, het andere nog jonger, en ze hadden allebei een kogel in hun been. De drie daaropvolgende dagen werden er demonstraties aangekondigd in Nairobi, en om daarop voorbereid te zijn, opende AZG twee van haar drie klinieken in Kibera (Kibera South Health Centre en de Gatwekera-kliniek), om de mogelijke toestroom van gewonden aan te kunnen.

Het AZG-team kon in beide klinieken en in het nabijgelegen Mbagathi-hospitaal ook HIV-consultaties verrichten, zoals gewoonlijk. Toch konden enkele vaste patiënten door het geweld en de aanhoudende onveiligheid niet naar de AZG-klinieken in Kibera en Mathare. Zo misten tussen 31 december en 14 januari 290 patiënten hun afspraken in de AZG-gezondheidsfaciliteiten in Kibera en in het Mbagathi-hospitaal.

AZG is daar zeer bezorgd over. Als HIV/aids- en TB-patiënten niet regelmatig hun geneesmiddelen nemen, gaat hun gezondheid achteruit en dreigen ze resistent te worden. Bovendien lopen TB-patiënten in dat geval ook meer kans om mensen in hun omgeving te besmetten. AZG heeft een gratis nummer geopend voor zowel AZG-patiënten als patiënten in andere gezondheidsstructuren die momenteel gesloten zijn, zodat ze toch hun behandeling kunnen krijgen. Vanaf 21 januari kunnen AZG-patiënten in heel Kenia die hun afspraken gemist hebben en eventueel zijn moeten vluchten door de onveilige situatie, telefonisch advies krijgen over waar ze terechtkunnen voor hun geneesmiddelen en waar zich het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum bevindt.


West-Kenia

Het medische noodteam en het logistieke team werken in verschillende grote sites in West-Kenia, waar duizenden ontheemden zich hebben verzameld. De toestand is onstabiel en de behoeften uiteenlopend. In sommige gebieden zijn de AZG-teams actief in grote kampen waar duizenden mensen verblijven. Ze bieden er basiszorg, delen er hulpmiddelen en zuiver water uit, en bouwen er sanitaire voorzieningen. In andere gebieden treffen de teams kleinere groepen ontheemden aan die nog niet de minste hulp hebben gekregen. Vandaar dat het AZG-personeel voortdurend de behoeften evalueert en tijdelijke oplossingen biedt, zowel voor de ontheemde gezinnen als voor de lokale bevolking. In Kisii bijvoorbeeld had het ziekenhuis medisch materiaal nodig na de massale toestroom van patiënten, plus ook basismateriaal voor de ontheemde gezinnen, zoals lakens en kookpotten. Die kregen daarbij hulp van de plaatselijke bevolking. In de buurt van Londiani verrichtten de mobiele teams medische consultaties.

In Nakuru en Molo is er extra personeel gestuurd om mobiele klinieken te helpen beheren. Die bezoeken om beurten verschillende plaatsen en verlenen medische zorg aan de ontheemden. In Eldoret kwam eind december een massale toestroom op gang, maar hebben ondertussen veel mensen de stad verlaten, waardoor het AZG-team zijn activiteiten heeft verlegd. Het vierkoppige team zal voortaan zuiver water en sanitair leveren aan drie ontheemdenkampen in de buurt van de stad en zal paraat blijven, om eventuele noodsituaties de komende dagen de baas te kunnen.
In twee kampen, Timboroa en Muge Secondary School, in het district Koibatek, worden jerrycans, dekens en andere basisgoederen uitgedeeld.

Momenteel verleent AZG bijstand aan zo’n 7.000 ontheemden in Cherangani. Ze heeft honderden tenten en latrines gebouwd, en 7.000 liter water uitgedeeld in het kamp. Een AZG-team organiseerde voor 1.000 kinderen een vaccinatiecampagne tegen mazelen en polio, en is van plan om te helpen bij een snelle voedingsevaluatie door het ministerie van Volksgezondheid.

In Kitale en Webuye helpt het AZG-personeel in twee ziekenhuizen. Op woensdag 16 januari waren er hevige gevechten tussen groepen in Endebes. Zeven mensen overleden tijdens hun overbrenging naar het ziekenhuis van Kitale, en het operatieteam van het ministerie van Volksgezondheid behandelde met de hulp van AZG vijf gewonden. In Endebes zelf is AZG begonnen met de uitdeling van plastic zeilen en materiaal om latrines te bouwen in verschillende kampen waar de mensen weinig of geen hulp hadden gekregen. Op vrijdag werden er een vrachtwagen en een cargovliegtuig gestuurd van Nairobi naar West-Kenia, met in totaal 70 ton medisch en logistiek materiaal.

Nu er meer organisaties actief worden in steden als Eldoret, Nakuru en Kitale, zal AZG haar activiteiten overdragen en zich meer concentreren op het evalueren en lenigen van de noden in kleinere plattelandsgebieden waar groepen ontheemden zouden verblijven met weinig of geen hulp. De komende dagen zal AZG starten met hulp aan ontheemden in Kiminini, Kesogon en Kapcherop.
Langlopende HIV/aidsprojecten in Busia en Homa Bay hadden ondertussen hun gewone activiteiten hervat. Toch kon het medisch personeel het ziekenhuis in Busia niet altijd bereiken, omdat de wegen geblokkeerd waren. Naast HIV/aidszorg bieden de teams in Busia ook bijstand aan ontheemden die onderdak hebben gezocht in de buurt van het politiestation.