Sociale media

  • NL
Open the menu

AZG stuurt meer teams naar Zuid-Azië


Artsen Zonder Grenzen stuurt de komende dagen extra personeel naar Zuid-Azië om hulp te bieden aan de slachtoffers van de aardbeving en de vloedgolf. Er zijn al verkennende missies aan de gang in India, Thailand en Maleisië. Andere hulpverleners van de organisatie zijn op weg naar Sri Lanka en het eiland Sumatra in Indonesië, of zullen binnen de 48 uur vertrekken.

“Ons team uit Jakarta zal zeer binnenkort in Noord-Sumatra aankomen”, zegt urgentie coördinator Jan Weuts van AZG in Brussel. Hij leidt er het Indonesisch luik van de hulpoperatie. “Vandaag en morgen vertrekken nog zeven hulpverleners vanuit Europa naar Indonesië. De vrachtvlucht met hulpgoederen vanuit Oostende zou uiterlijk woensdag op Sumatra moeten toekomen.”
Sumatra, de landmassa die zich het dichtst bij het epicentrum bevond, lijkt evenzeer getroffen als Sri Lanka en India, waarvan beelden beschikbaar zijn. Het is daarom van cruciaal belang dat de AZG teams zo snel mogelijk van start kunnen gaan. “We verwachten de gevolgen te zien van twee opeenvolgende rampen. De aardbeving en de naschokken deden gebouwen instorten, de daaropvolgende vloedgolf veroorzaakte nog meer vernietiging», aldus Weuts.
Intussen is een team van zeven medewerkers onderweg naar de kuststreek in het noordoosten van Sri Lanka. In de loop van deze week zullen er nog meer vrijwilligers naar dat land vertrekken. In Maleisië is de aandacht van AZG gericht op de kust ten noorden van het eiland Penang. In Thailand is er een verkenningsteam onderweg naar het zuidelijke gedeelte, aan de grens met Myanmar.
"Ons team in India is vandaag aangekomen in Chennai, de stad die vroeger Madras heette," verklaart Jan Weuts ." Zij wisten ons te vertellen dat de hulpverlening gestart is, maar zeker niet voldoende om aan de noden tegemoet te komen. Hetzelfde team zal morgen verder trekken naar het zuiden."
AZG bereidt zich voor om 32 ton hulpmateriaal naar Sumatra te sturen. De cargo bestaat uit generatoren, waterreservoirs en tanks, plastic sheeting, klamboes, chloor kits, een hospitaal tent, medisch materiaal en andere voorraden voor de eerste fase van de hulpactie van AZG. "Malaria en dengue zullen voor grote problemen zorgen in de huidige situatie" besluit Jan Weuts. "We bereiden ons voor op basis van wat we weten van onze vorige ervaringen met aardbevingen en overstromingen. Daarenboven zijn we zeer alert voor het risico op ziektes die de situatie nog zouden kunnen verergeren."